Bejelentések

A legeredményesebb földfelszíni obszervatórium: Az ESO 2019-es tudományos teljesítményének áttekintése

2020. április 9.

Bár a tudományos megfigyelések az ESO chilei megfigyelőhelyein szüneteltek a múlt hónapban, a távcsöveinkkel eddig gyűjtött adatok még évekkel később is segítik a csillagászat tudományának fejlődését. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint egyedül a 2019-es évben ezernél is több az ESO-távcsövek adataira alapuló tudományos közlemény jelent meg.

A végeredményhez legnagyobb mértékben az ESO Chilében működő Paranal Obszervatóriumának VLT távcsőegyüttese és annak interferométere, a VLTI járult hozzá. 2019-ben összesen 597 tudományos közleményt publikáltak a két műszerpark adatai alapján. A legtermékenyebb egyedi műszerek a UVES, a MUSE és az X-shooter voltak, amelyek egyenként száznál is több cikkhez szolgáltattak adatokat.

Az ESO zászlóshajója által 2019-ben elért legfontosabb eredmények közül kettő: az első, Napunkhoz hasonló csillag maradványa körül keringő óriás gázbolygó felfedezése, és neutroncsillagok összeolvadásának következményeként létrejött nehézelem első detektálása.

Az ESO Paranalon működő további távcsövei, a VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, Optikai és Infravörös Égboltfelmérő Távcső) és a VST (VLT Survey Telescope, VLT Égboltfelmérő Távcső) szintén jelentős mértékben járultak hozzá az eredményekhez. 2019-ben a VISTA és a VST adatait 98, illetve 55 tudományos közleményben használták fel. Ezek közük kiemelésre érdemes az a munka, amelynek során a VISTA a Nagy Magellán-felhő új képét készítette el, az eddigieknél kb. 10 millióval több egyedi csillagot láthatóvá téve, illetve az, ahogyan a VST segítette a Gaia űrszonda optimális pályájának meghatározását a Tejútrendszer alapos feltérképezése érdekében.

Az ESO La Silla Obszervatóriuma tavaly lett 50 éves, az évforduló csúcspontja pedig egy teljes napfogyatkozás volt. Adatai 207 szakcikkben jelentek meg az elmúlt évben, jelezve, hogy La Silla fél évszázad után is képes figyelemre méltó tudományos teljesítményre.

Az ESO partnerségével működő ALMA antennarendszer (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) az észlelési idő európai távcsőidő-pályázatok által lefedett része alatt 219 szakcikkhez szolgáltatott adatokat, míg az ESO APEX (Atacama Pathfinder Experiment) antennája esetében ez a szám 32.

Az évente megjelenő Basic ESO Publication Statistics c. kiadvány ábráiból az is látható, hogy az ESO archívumának adatain alapuló tudományos közlemények száma is folyamatosan nő. 2019-ben az ezernél is több publikáció 35%-a használt archív adatokat. Az esetek egy részében a cikkek adatai kizárólag az ESO archívumából származnak (a szerzők egyike sem vett részt azok észlelésében), másik részében pedig az archív adatok a szerzők saját adatait egészítették ki.

A publikációs adatok jól mutatják az ESO súlyát a csillagászati kutatásban, az idézett néhány kulcseredmény pedig a távcsöveivel végzett tudományos munka jelentőségéről nyújt képet. Bár az ESO teljesítményének más obszervatóriumok eredményeivel való összevetése nem egyszerű a tudományos publikációk számának eltérő meghatározása miatt, egyértelmű, hogy az ESO a legeredményesebb földfelszíni obszervatóriumok egyike a világon.

További információk

Az ábrákat az ESO Könyvtár és Információs Központ által évente megjelentetett Basic ESO Publication Statistics c. kiadvány közli az ESO-adatokat használó referált tudományos közleményeket listázó ESO Telescope Bibliography (telbib) adatbázis alapján.

Néhány statisztikai ábra interaktív formában online is elérhető. Ezek a telbib adatbázis teljes, 1996-tól máig terjedő tartalmát mutatják. Segítségükkel az ESO publikációs aktivitásának számos vonatkozása vizsgálható, például az ESO-műszerek adatain alapuló tudományos közlemények számának változása és az archív adatok használata.

Az ALMA nemzetközi csillagászati obszervatórium az ESO, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapja (U.S. National Science Foundation, NSF) és a japán Nemzeti Természettudományos Intézményhálózat (National Institutes of Natural Sciences, NINS) partnerségével, a Chilei Köztársasággal együttműködésben üzemel.

Linkek

About the Announcement

Id:ann20012

Képek

A különböző obszervatóriumoktól származó adatokon alapuló publikációk száma (1996–2019)
A különböző obszervatóriumoktól származó adatokon alapuló publikációk száma (1996–2019)