Bejelentések

Boldog születésnapot, VLTI! Felfedezések sora két évtized alatt

2021. október 29.

A chilei Paranal Obszervatóriumban húsz évvel ezelőtt ezen a napon egyesítették először az ESO VLT távcsőegyüttese két 8,2 méteres egységéből (Unit Telescope, UT) érkező fényt. Történelmi, a csillagászatban új időszak kezdetét jelző pillanat volt, amikor ezek a távcsövek először üzemeltek valódi interferométerként.

Amikor 2001. október 29-én a két távcsőegység fénynyalábját egyesítették, a VLTI a sikeres indulás mellett rögtön az első tudományos eredményét is szolgáltatta: megmérte a déli égbolton megfigyelhető Achernar csillag átmérőjét, ami a Napénál közel tízszer nagyobbnak adódott. Ezt követően három éjszakán át folytatódtak a tudományos célú megfigyelések, amelyek során további tíz csillag megmérésével a VLTI bizonyította kiváló képességeit, miközben elvégezte az éta Carinae első interferometrikus észlelését is.

A VLTI sikeresnek bizonyult koncepciója azonban már néhány hónappal korábban, 2001. március 17-én is jól vizsgázott. Azon az éjszakán két kisebb, kifejezetten a VLTI tesztfázisaihoz készített távcső (ún. sziderosztát) által egy másik csillagról, a fényes Siriusról gyűjtött fényt egyesítették.

A sziderosztátok, majd később a VLT-egységek fénynyalábjainak egyesítése azonban csak az út kezdete volt az interferométer működésében. A VLTI négy darab 1,8 méter átmérőjű, nem helyhez kötött segédteleszkópot (Auxiliary Telescope, AT) használva is működhet, amelyeket 2004 és 2006 között állítottak üzembe. 2005 februárjában először egyesítették két AT fényét, ami újabb jelentős mérföldkőnek számít az interferométer életében. A segédteleszkópok által gyűjtött fényt hasonló módon egyesítik, mint az UT-k fényét, a különbség annyi, hogy az AT-k akár harminc különböző pozícióba is mozgathatók a Paranal-platformon. Ez interferometriai konfigurációk egész tárházát teszi elérhetővé, lehetővé téve így a VLTI észlelési lehetőségeinek teljes kiaknázását.

Az UT-k vagy az AT-k által gyűjtött fény egyesítésének eredményeként a VLTI egyetlen „virtuális” műszerként működhet, amelynek átmérője akkora, mint az egyes távcsövek közti távolság (az ún. „bázistávolság”). A segédteleszkópok pozíciójától függően a VLTI jelenleg akár 140 méteres bázistávolsággal is üzemelhet. Amikor 2001 októberében a két UT fényét egyesítették, a bázistávolság 102 méter körül volt, ami lehetővé tette, hogy a VLTI olyan szögfelbontással vizsgálja az Achernart, amellyel a Földről egy 4 méteres kisteherautót is látni lehetett volna a Hold felszínén. Felbontása az egyedi távcsövek fénygyűjtő-képességével együtt a világ egyik legnagyobb teljesítményű interferométerré teszi a VLTI-t.

A kiemelkedő részletgazdagságnak köszönhetően a VLTI működésének két évtizede alatt a csillagászat számos területén hozott újdonságokat. A VLTI által szolgáltatott adatokon alapuló kutatások eredményei 2002 óta több mint 450 tudományos publikációban láttak napvilágot. Ezek között vannak áttörésnek számítók is, mint például a 2020-ban Nobel-díjjal elismert megfigyelések a Tejútrendszer centrumában található szupernagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillagokról, vagy egy exobolygó első közvetlen észlelése optikai interferometriával, de ide sorolható a legnagyobb felbontású kép elkészítése az éta Carinae rendszeréről, az állatövi fény detektálása egy exobolygón, az eddigi legjobb kép egy csillag felszínéről és légköréről, és egy korosodó csillag körüli porkorong legélesebb képe is.

Az ESO VLTI természetesen nem érhette volna el ezeket az eredményeket világszínvonalú műszerparkja nélkül, amelynek elemei közül a jelenleg is működők – PIONIERGRAVITY és MATISSE – 2010 és 2018 között álltak munkába.

Linkek

·      Messenger-cikk az "első csíkokról" a VLT két távcsőegységével (2001 december)

·      ESO-sajtóközlemény: Giant Eyes for the VLT Interferometer (2001 november)

About the Announcement

Id:ann21015

Képek

Az észlelőplatform madártávlatból
Az észlelőplatform madártávlatból
Az Achernar „csíkjainak” idősora
Az Achernar „csíkjainak” idősora
Pillanatkép a VLT-ről
Pillanatkép a VLT-ről
A VLTI laboratóriumának panorámaképe
A VLTI laboratóriumának panorámaképe