eso1908hu — Szervezeti közlemények

Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát

Az ESO VST távcsöve segítségével pontosítják a Gaia űrszonda pályáját, hogy az a Tejútrendszer több mint egymilliárd csillagáról még pontosabb térképet készíthessen

2019. május 2.

Ez a fotó az ESO VLT Égboltfelmérő Távcsövével (VLT Survey Telescope – VST) rögzített felvételek kombinálásával készült. Megfigyelhetjük rajta az ESA Gaia űrszondájának halovány nyomát, amit a csillagokkal zsúfolt felvétel alsó felén látható pontsor rajzol ki. A megfigyeléseket a csillagászok egy folyamatban lévő együttműködési program keretében készítették, amelynek célja a Gaia pályaparamétereinek pontosítása, miáltal az űrszonda páratlanul pontos csillagtérképe még tovább javítható.

Az Európai Űrügynökségnek (European Space Agency – ESA) a Földtől másfél millió km távolságban a Nap körül keringő Gaia űrszondája a teljes égboltot felméri, elkészítve galaxisunk eddigi legnagyobb és legpontosabb háromdimenziós térképét. A Gaia kutatói egy éve hozták nyilvánosságra a küldetés második katalógusát (Data Release 2), ami a Tejútrendszer több mint egymilliárd csillagának rendkívül pontos pozícióját, távolságát és sajátmozgását tartalmazza. Ez az adatbázis a csillagászat számos területén, többek közt a Tejútrendszer szerkezetének, eredetének és fejlődésének kutatásában hozott forradalmi megújulást. Az űrszonda 2013-as felbocsátása óta több mint 1700 tudományos cikkhez szolgáltatott adatokat.
 
A Gaia égbolttérképei azonban csak akkor lehetnek maximálisan precízek, ha az űrszonda világűrbeli pozícióját földi műszerekkel egészen pontosan meg tudjuk állapítani. Ezért amíg a Gaia kameráival a csillagokat fürkészi, addig a csillagászok egy földi megfigyelőhálózat révén folyamatosan szemmel tartják őt. E hálózathoz csatlakozik az ESO Paranal Obszervatóriumában működő VST távcső is [1]. A VST a látható fény tartományában jelenleg működő legnagyobb égboltfelmérő távcső. Segítségével a csillagászok az egész év folyamán, minden második éjszakán rögzítik a Gaia mozgását.
 
A Gaia megfigyelése különleges észlelési technikát igényel” – magyarázza Monika Petr-Gotzens, aki 2013 óta koordinálja a Gaia ESO megfigyeléseit. – „Az űrszonda számunkra mozgó célpont, mivel viszonylag gyorsan halad az égbolton a háttércsillagokhoz képest. A Gaia követése komoly kihívást jelent!
 
A VST tökéletes eszköz a Gaia mozgásának a megfigyelésére” – fűzi tovább Ferdinando Patat, az ESO megfigyelési programokért felelős részlegének vezetője. – „Az ESO egyik legfontosabb földi létesítményével támogatjuk a legmodernebb űrmegfigyeléseket. Ez a tudományos együttműködés egy nagyszerű példája.
 
Izgalmas föld–világűr együttműködés ez, az ESO élvonalbeli távcsöveinek részvételével. Ezáltal pontosabban rögzíthetjük az ESA milliárdnyi csillagra kiterjedő atlaszának pozícióit” – méltatja az együttműködést Timo Prusti, az ESA Gaia tudományos programvezetője.
 
A VST megfigyelései révén az ESA égimechanikusai pontosíthatják a Gaia pályáját. Nagyon aprólékos számítások szükségesek ahhoz, hogy a Gaia csillagok közötti halovány nyomát térbeli keringési pályává alakítsák. Meghökkentő módon éppen a Gaia korábbi mérései segítségével azonosították a látómező csillagait, amelyekhez viszonyítva pedig már 20 milliívmásodperces pontossággal képesek a csillagászok kimérni az űrszonda pozícióját.
 
Komoly kihívást jelent ezeknek a számításoknak az elvégzése, hiszen éppen a Gaia saját csillagmegfigyelései révén tudjuk kalibrálni a szonda világűrbeli helyzetét, pontosítva ezáltal az eredeti csillagmegfigyeléseket is” – avat be a részletekbe Timo Prusti.
 
Alapos és hosszas adatfeldolgozási lépések után mára eljutottunk oda, hogy a katalógusunk már kellően pontos ahhoz, hogy a Gaia Földről történő megfigyeléseivel tovább pontosíthassuk a keringési pályát” – mondja el Martin Altmann, a Földfelszíni Optikai Követésért (Ground Based Optical Tracking –  GBOT) felelős csoport vezetője, a Heidelbergi Egyetem Csillagászati Tanszékének munkatársa.
 
A GBOT adatai révén pontosított keringési pályának köszönhetően nem csak a Gaia jövőbeli méréseit tudják a csillagászok javítani, de az űrszonda megfigyelései visszamenőlegesen is pontosíthatóak, ami a későbbi adatbázisokban meg is fog jelenni.

Megjegyzés

[1] Az ESO és ESA itt bemutatott együttműködése csak egy a jelenleg is zajló kooperatív programok közül, amelyek mind profitálnak a két szervezet közös tudásbázisából, előmozdítva a csillagászat és asztrofizika fejlődését. 2015. augusztus 20-án az ESA és ESO főigazgatói együttműködési megállapodást írtak alá a két szervezet lehetőségeinek ilyen és ehhez hasonló közös projektek révén történő kiaknázására.

További információ

Az asztrofizikai vonatkozású világűrbeli és földfelszíni programok közötti információáramlás, valamint a két szervezet közösségei közötti kapcsolatok erősítésének szándékával az ESO és ESA nemzetközi konferenciák sorát szervezi együtt. Az eső közös ESA-ESO munkatalálkozóra 2019 novemberében fog sor kerülni az ESO-nál, a második, 2020-as, ESA-nál tartandó találkozó témapályázata pedig már megnyílt.
 
Az ESO a legfontosabb kormányközi csillagászati szervezet Európában, és messze a legeredményesebb földfelszíni csillagászati obszervatórium az egész világon. Tizenhat tagország támogatja: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Ezt a sort  egészíti ki az ESO obszervatóriumainak befogadóországaként Chile, valamint stratégiai partnerként Ausztrália.
 
Az ESO ambiciózus programjának fő célkitűzése hatékony földi megfigyelő műszerek tervezése, kivitelezése és működtetése fókuszál annak érdekében, hogy a csillagászok élvonalbeli fontos tudományos felfedezéseket tehessenek. Az ESO vezető szerepet játszik csillagászati együttműködések elősegítésében és szervezésében. Az ESO három világszínvonalú megfigyelő helyet tart fenn Chilében. Ezek: La Silla, Paranal és Chajnantor. Paranalon üzemel a Nagyon Nagy Távcső (VLT), a világ legkorszerűbb látható hullámhosszakon üzemelő csillagászati obszervatóriuma, és két égboltfelmérő távcső. A világ legnagyobb égboltfelmérő teleszkópja, a VISTA az infravörös hullámhossztartományban működik, míg a VLT Égboltfelmérő Távcső az optikai hullámhosszak legnagyobb dedikált égboltfelmérő műszere. Az ESO vezető résztvevő az ALMA-együttműködésben, ami jelenleg a legnagyobb létező csillagászati projekt. Mindezeken túl épül már a Paranalhoz közeli Cerro Armazones tetején az ESO 39-méteres Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT) is. Ez lesz a világ „égre néző legnagyobb szeme”.
 
Az Európai Űrügynökség (European Space Agency –  ESA) Európa világűrre nyíló kapuja. Legfőbb feladata az Európai űrtechnológia fejlődésének alakítása, és a világűrbe irányuló befektetések fenntartása oly módon, hogy az Európa és a világ minden polgárának hasznára váljon.
 
Az ESA nemzetközi együttműködésének 22 állam a tagja. A tagállamok pénzügyi és intellektuális erőforrásainak koordinálása révén megvalósuló programok és tevékenységek messze túlmutatnak bármely európai ország egyéni lehetőségein.
 
Az ESA Gaia űrtávcsövét 2013-ban bocsátották útjára annak érdekében, hogy létrehozzák a Tejútrendszer több mint egymilliárd csillagának eddigi legpontosabb háromdimenziós térképét. A program már két katalógust publikált. A Gaia Data Release 1-et 2016-ban, a Gaia Data Release 2-t pedig 2018-ban. Ezeket a jövőben további adatbázisok fogják követni.

Linkek

Kapcsolat

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Telefon: +49 89 3200 6670
E-mail: pio@eso.org

Connect with ESO on social media

Ez az ESO eso1908 sz. sajtóközleményének fordítása

A sajtóközleményről

Közlemény száma:eso1908hu
Név:Gaia
Típus:Solar System : Technology : Spacecraft
Facility:VLT Survey Telescope
Instruments:OmegaCAM

Képek

Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát
Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát
Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát (feliratozva)
Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát (feliratozva)
Égboltfelmérés
Égboltfelmérés
A Gaia űrszonda
A Gaia űrszonda
A Tejút, ahogyan a Gaia látja
A Tejút, ahogyan a Gaia látja

Videók

ESOcast 200 Light: Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát
ESOcast 200 Light: Az ESO távcsövével növelik tovább a Gaia pontosságát
Animáció a Gaia pályájáról
Animáció a Gaia pályájáról