Az első objektumok az Univerzumban

Artist impression of the ELTA legtávolabbi objektumok vizsgálatával az ELT a legelső kialakult objektumok létrejöttéről fog információt szolgáltatni, így a legelső csillagokról, a primordiális galaxisokról és fekete lyukakról, valamint ezek kapcsolatáról. Az olyan extrém objektumok, mint a fekete lyukak vizsgálata is sokat nyer majd az ELT teljesítménye révén, mert lehetővé válik az olyan időfüggő folyamatok tanulmányozása, amelyek fontos szerepet játszanak a kompakt objektumok környezetében.

Az ELT-t többek között arra tervezték, hogy részletesen vizsgálhassa az első galaxisokat, és azok fejlődését kozmikus időskálán. Ezen korai galaxisok ELT-vel való megfigyelése abban fog segíteni, hogy jobban megértsük, hogy ezek az objektumok hogyan jöttek létre, és hogyan fejlődtek. Ráadásul az ELT egyedülálló eszközként nyomon tudja majd követni az egyes kémiai elemek gyakoriságának változását is az Univerzumban, valamint a galaxisok csillagkeletkezésének történetét is jobban megérthetjük általa.

Az ELT által nyújtott lehetőségek közül az egyik legizgalmasabb az Univerzum gyorsuló tágulásának közvetlen mérése. Egy ilyen mérésnek óriási hatása lenne az Univerzumról alkotott felfogásunkra. Az ELT az alapvető fizikai állandók lehetséges időbeli változásait is vizsgálni fogja. E változások minden kétséget kizáró detektálásának messze ható következményei lennének a fizika általános törvényeiről alkotott képünkre nézve.

 

vissza / következő