Samarbeid med ESO

Vitenskapelige samarbeid

ESO har omfattende stipendiatprogrammer for PhD-studenter, personer som er ferdige med sin PhD-grad (fellows) og masterstudenter, og bidrar således til utveksling av europeiske forskere. ESO tar også imot forskere med ekstern finansiering (f.eks. fra Marie-Curie). Erfarne forskere fra medlemslandene og andre land arbeider som gjesteforskere ved ESOs observatorier i perioder fra noen dager til flere måneder. I tillegg arrangerer ESO en rekke internasjonale konferanser med temaer innen astronomisk forskning og teknologi og bidrar med logistikk til den internasjonale forskningsjournalen Astronomy & Astrophysics.

Industrisamarbeid

For å gi forskere stadig bedre teleskoper og instrumenter, samarbeider ESO tett med mange europeiske høyteknologibedrifter. Faktisk spiller europeisk industri en sentral rolle i ESOs prosjekter. Uten den aktive og entusiastiske innsatsen fra kommersielle partnere i alle medlemslandene og vertsnasjonen Chile, ville ikke slike prosjekter være mulig. Les mer på siden Forretninger med ESO.

ESO og EU

ESO er den viktigste organisasjonen for bakkebasert astronomi i Europa. Siden starten i 1962 har den vokst til å bli ledende innen utvikling og drifting av de største astronomiske forskningsinfrastrukturer, men også i tråd med ESO-konvensjonen hatt en betydningsfull rolle i å fremme og organisere europeisk samarbeid innen astronomi generelt. ESO er derfor godt forberedt til å bidra til dannelsen av European Research Area, et initiativ fra EU for å stimulere forskning og teknologiutvikling og hjelpe Europa å nå de såkalte Lisboa-målene. ESOs samarbeid med EU omfatter:

  • direkte tiltak gjennomført via rammeprogrammer;
  • deltagelse i EU-finansierte nettverk, slik som OPTICON og ASTRONET;
  • aktiviteter gjennomført gjennom EIROforum-samarbeidet.

Mens enkelte aktiviteter omhandler forskning og teknologiutvikling og er tilknyttet spesifikke ESO-prosjekter, gjelder andre tiltak formidling og utdanning.

ESO og ESA

I 2015 inngikk ESA og ESO en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene på ESOs kontorer i Santiago i Chile. Det er en betydelig overlapp av interesser mellom ESO, som er ledende i bakkebasert astronomi, og ESA, ledende i Europa innen romforskning og teknologi. Avtalen gir et rammeverk for fremtidig nært samarbeid og utveksling av informasjon på mange områder, inkludert teknologi og vitenskapelig forskning.

Mer informasjon: http://www.eso.org/public/announcements/ann15064/

ESO og CERN

ESO og Den europeiske organisasjonen for kjerneforskning (CERN) inngikk en samarbeidsavtale i 2015, som gir et rammeverk for fremtidig nært samarbeid og utveksling av informasjon. Avtalen omhandler mange områder, inkludert vitenskapelig forskning, teknologi, og utdanning og offentlig formidlingssaktiviteter.

Mer informasjon: http://www.eso.org/public/announcements/ann15098/

Internasjonale samarbeid

ESO har vært en observatør i FNs Committee for the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) siden 2008. ESO er det eneste bakkebaserte observatoriet i handlingsgruppen som omhandler den potensielle trusselen fra jordnære objekter. Derfor har ESO et viktig oppdrag med å legge til rette for observasjonsforslag for å gjøre observasjoner av potensielt farlige objekter som krever bruk av store teleskoper.