ESO, European Southern Observatory

Astronomi regnes som den eldste vitenskapen og det er liten tvil om at et blikk mot det stjernebestrødde Melkeveibåndet – der det strekker seg tvers over himmelen en klar natt – må ha vekket ærefrykt blant folk i alle kulturer og tidsaldre. I dag skiller astronomi seg ut som en av de mest moderne og dynamiske vitenskaper. Faget tar i bruk noe av den mest avanserte teknologi og de mest sofistikerte metoder vi mennesker råder over. Og det er spennende tider for astronomien: Dagens teknologi gjør oss i stand til å studere objekter nær kanten av universet og finne planeter rundt fjerne stjerner. Vi kan kanskje snart besvare et grunnleggende spørsmål som fascinerer oss alle: Er vi alene i universet?

European Southern Observatory (ESO) er den fremste mellomstatlige vitenskaps- og teknologiorganisasjon innen astronomi. Utfordringene er mange, og hovedfokus er på design, bygging og drifting av effektive, bakkebaserte astronomiske observasjonsanlegg, der målet er å gjøre store vitenskapelige oppdagelser mulig. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innen astronomisk forskning.

ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Atacamaørkenen i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. ESOs første observatorium ligger på La Silla, et 2400 meter høyt fjell 600 km nord for hovedstaden Santiago. Det er utstyrt med flere optiske teleskoper med speildiametre opp til 3,6 meter. New Technology Telescope (NTT) med sitt 3,5 meter store speil var ved innvielsen i 1989 banebrytende når det gjaldt teleskopdesign. Det var det første teleskop som hadde datastyrt hovedspeil, en teknologi som ble utviklet ved ESO og som i dag brukes på stort sett alle store teleskoper rundt om i verden. ESOs 3,6-metersteleskop er utstyrt med verdens beste eksoplanetjeger, HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) – en spektrograf med uovertruffen nøyaktighet.

Selv om La Silla på verdensbasis fortsatt er det nest mest produktive observatorium innen bakkebasert observasjonsastronomi, så er Paranal-observatoriet med sitt Very Large Telescope (VLT) selve flaggskipet blant europeisk astronomis mange anlegg. Paranal ligger i et av de tørreste områdene i verden – 2600 moh., omkring 130 km sør for Antofagasta i Chile og 12 km fra Stillehavskysten. De vitenskapelige observasjonene startet på Paranal i 1999 og har resultert i mange særdeles vellykkede forskningsprogrammer.

VLT er et meget uvanlig teleskop som er basert på det siste innen teknologi. Det består av ikke ett, men fire enhetsteleskoper, hvert med et hovedspeil på 8,2 meter i diameter. Med ett av disse teleskopene har himmellegemer ned til størrelsesklasse 30 blitt fotografert med en eksponeringstid på kun én time. Det tilsvarer å observere objekter som er fire milliarder ganger svakere enn det som det blotte øye kan oppfatte. VLT-systemet inkluderer også fire 1,8 meter store flyttbare hjelpeteleskoper.

En av de mest spennende muligheter med VLT er å bruke det som et gigantisk, optisk interferometer (VLT Interferometer eller VLTI). Det gjøres ved å kombinere lyset fra flere av de store teleskopene og/eller de mindre hjelpeteleskopene, deriblant et eller flere av de fire 1,8 meter store flyttbare hjelpeteleskopene. Når teleskopene brukes sammen som et interferometer, er oppløsningen tilsvarende det den ville vært med et enkelt teleskop som er like stort som den største avstanden mellom enhetsteleskopene. I VLTIs tilfelle er dette 200 meter ved bruk av hjelpeteleskopene.

Årlig kommer det inn rundt 2000 forskningssøknader om bruk av ESOs teleskoper. Det tilsvarer mellom fire og seks ganger flere observasjonsnetter enn det som er tilgjengelig. ESO er verdens mest produktive astronomiske observatorium, hvilket resulterer i et stort antall fagfelleevaluerte publikasjoner hvert år: I 2013 alene ble over 840 fagfelleevaluerte forskningsartikler basert på ESO-data publisert. Artikler som gjør bruk av VLT-data, siteres dessuten omtrent dobbelt så ofte som gjennomsnittet. Den meget høye effektiviteten til ESOs «vitenskapsmaskiner» produserer enorme datamengder. Dataene lagres i et permanent arkiv ved ESO-hovedkvarteret. Arkivet inneholder for tiden mer enn 1,5 millioner bilder eller spektra, som totalt utgjør omtrent 65 terabyte (65 000 000 000 000 bytes). Det tilsvarer innholdet av ca. 30 millioner bøker på tusen sider hver. Målt i bokhylleplass snakker vi om over 1000 kilometer!

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), nåtidens største prosjekt innen bakkebasert astronomi, er et revolusjonerende anlegg for utforskning av universet. ALMA består av 66 store antenner (med diametre på 12 og 7 meter), som observerer stråling på millimeter- og submillimeterbølgelengder. De første vitenskapelige observasjoner begynte i 2011, og anlegget ble formelt innviet i 2013. ALMA ligger 5000 meter over havet på Chajnantor-sletten og er et av de høyestliggende astronomiske observatorier i verden. ALMA er et samarbeid mellom ESO (som representerer organisasjonens medlemsland), NSF (USA), NINS (Japan), NRC (Canada), NSC og ASIAA (Taiwan), KASI (Sør-Korea) og vertsnasjonen Chile. ALMA Observatory drives av ESO, AUI/NRAO og NAOJ.

Chajnantor-sletten er også tilholdssted for det 12 meter store millimeter- og submillimeterteleskopet APEX. APEX drives av ESO på vegne av Onsala Space Observatory, Max-Planck-Institut für Radioastronomie og ESO selv.

Steget videre fra VLT blir å bygge Extremely Large optical/infrared Telescope (ELT), som med et hovedspeil på hele 39 meter i diameter vil bli verdens klart største optiske/nær-infrarøde teleskop. ELT skal bryne seg på de største vitenskapelige utfordringene i vår tid. Det kan meget vel komme til å revolusjonere vår oppfatning av universet på samme måte som Galileo Galileis teleskop gjorde for drøyt 400 år siden. I slutten av 2014 gav ESO-rådet grønt lys til bygging av ELT. Teleskopet ventes å gjøre sine første observasjoner i 2024.

ESOs hovedkvarter, som utgjør organisasjonens vitenskapelige, tekniske og administrative sentrum, holder til i Garching utenfor München i Tyskland. Her gjennomføres en rekke tekniske utviklingsprogrammer for å forsyne observatoriene i Chile med toppmoderne, avanserte instrumenter.