Besøke ESOs anlegg

Besøk til ESOs anlegg i Chile

Turister, studenter, journalister og TV-team er velkommen til å besøke ESOs observatoriene La Silla, Paranal og ALMA. Journalister og TV-team har også mulighet til å se ALMA-observatoriet. Kapasiteten ved anleggene er begrenset, så besøkene organiseres slik at de i minst mulig grad forstyrrer arbeidet som foregår ved de ulike observatoriene.

Vennligst vær oppmerksom på at alle mediebesøk krever tillatelse på forhånd fra ESOs utdannings- og formidlingsavdeling. Retningslinjer for mediebesøk finnes på denne siden.

ESO Observatories Topographic Route Map
Reiseruter mellom ESOs observatorier i Chile. Figur: ESO

Besøke Paranal-observatoriet

Turister og studenter kan besøke Paranal-observatoriet hver lørdag kl 10:00 eller 14:00. Forhåndsregistrering kreves. Registreringsskjema og ytterligere informasjon finnes på siden Weekend Visits to Paranal (på engelsk).

Besøke La Silla-observatoriet

La Silla-observatoriet er åpent for publikum hver lørdag kl 10:00 eller 14:00. Forhåndsregistrering kreves. Registreringsskjema og ytterligere informasjon finnes på siden Weekend Visits to La Silla (på engelsk).

Besøke ALMA OSF

Turister og studenter kan besøke ALMA Operations Support Facility (OSF) hver lørdag og søndag fra kl 9:00 til 13:00. Forhåndsregistrering kreves. Registreringsskjema og ytterligere informasjon finnes på siden Weekend Visits to ALMA (på engelsk). Array Operations Site (AOS) på Chajnantor-platået 5000 moh. der antennene holder til, er av sikkerhetsgrunner ikke åpent for publikum.

Besøke APEX

For tiden er APEX dessverre ikke åpent for publikum. Medierepresentanter bes kontakte ESOs utdannings- og formidlingsavdeling for å avtale besøk.

Besøke ESOs kontor i Vitacura i Santiago

ESOs kontor i Vitacura i Santiago er for tiden ikke åpent for publikum. Medierepresentanter bes kontakte ESOs utdannings- og formidlingsavdeling for å avtale besøk.

Besøke ESOs hovedkvarter i Garching i Tyskland

ESOs hovedkvarter i Garching i Tyskland vil bli åpent for publikum fra og med våren 2018. Medierepresentanter bes kontakte ESOs utdannings- og formidlingsavdeling for å avtale besøk.