Bruk av bilder, videoer, musikk og tekst på ESOs nettsider

Sammendrag

Bilder, videoer og musikk, samt teksten i pressemeldinger, kunngjøringer, blogginnlegg og ukens bilde som er distribuert på ESOs offentlige nettsider, publiseres under Creative Commons Attribution 4.0 International-lisens og kan på en ikke-eksklusiv basis gjengis uten vederlag forutsatt at materialet krediteres på en tydelig og lett synlig måte. Nedenfor finnes detaljert forklaring for hvordan dette skal tokes.

Vilkår

  • Dersom du ønsker å bruke ESOs materiell uten å måtte betale for det, må fullstendig kildehenvisning for bilder og videoer presenteres tydelig og lett lesbart for alle brukere. Teksten i krediteringen skal være uforandret, f.eks. «ESO/José Francisco (josefrancisco.org)». Kildehenvisningen må ikke skjules eller skrives på et annet sted enn der materialet anvendes. Eventuelle linker skal være aktive dersom materialet brukes på internett. Se spørsmål og svar (Q&A) på engelsk under for ytterligere informasjon.

  • Bildetekster og tekst i pressemeldinger, kunngjøringer og ukens bilde krediteres ESO, unntatt når tekstene brukes av pressen.

  • Bilder, videoer og annet materiale fra ESO må ikke brukes på en slik måte at det antyder støtte fra ESO eller en ESO-ansatt til et kommersielt produkt eller en kommersiell tjeneste.

  • Vi ønsker gjerne at en kopi av produktet sendes til oss for innlemmelse i vårt arkiv.

  • Hvis et bilde inneholder en identifiserbar person er kommersiell bruk av bildet ikke tillatt.

Merknader

  • Merk at denne generelle tillatelsen ikke gjelder ESOs logo. Logoen kan ikke brukes eller reproduseres uten forutgående, skriftlig samtykke fra ESO. Eiere av eksterne nettsteder som ønsker å linke til ESOs nettsider, kan bruke ESOs logo til dette formål forutsatt at de har fått forhåndstillatelse fra ESOs utdannings- og formidlingsavdeling og under forutsetning av at det går klart fram at logoen er en link til ESOs nettsider.

  • Musikk, forskningsartikler, programmeringskode og tekst som ikke gjelder pressemeldinger, kunngjøringer, ukens bilde og bildetekster, er ikke publisert under Creative Commons Attribution 4.0 International-lisens og kan derfor ikke brukes fritt. Et unntak er musikkarkivet som er publisert under Creative Commons Attribution 4.0 International-lisens.

  • Ved å anvende ESO-materiale, delvis eller i sin helhet, erkjenner brukeren de vilkår som gjelder for den aktuelle bruken.

  • European Southern Observatory er en mellomstatlig organisasjon med hovedkvarter i Tyskland. Organisasjonen har med dette status som internasjonal juridisk person og nyter visse privilegier og immuniteter.

  • Merk at bildene på http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/, og sider som er linket til derfra, er kopibeskyttet og derfor ikke underlagt ESOs overnevnte Creative Commons-lisens.

Under følger spørsmål og svar (Q&A) på engelsk:

Usage rights Q&A

Our basic intention is to encourage the use of our images, videos, press releases, announcements, pictures of the week and captions and we take a common-sense approach to crediting: our only concern is that you credit clearly, visibly and unambiguously and that the credit is not separated from the image/footage/text. We understand that the most appropriate way of doing so may vary from case to case. See the Q&A below for some common examples.

Q: I want to use the footage in a YouTube video. Is it OK just to put the credit in the text description?
A: No, as this is hidden inside a tab and therefore not visible as we request. Also it is not visible if the video is embedded in another website. In the special case where you cannot credit the video visibly, please include the credit line ‘burned in’ or overlaid on the video, or clearly visible as a credit at the end.

Q: I want to upload an ESOcast to my YouTube channel, or embed this in my blog. Do I need to add a credit ‘burned in’ or overlaid on the video?
A: ESOcast  videos already have a credit at the end, so you do not need to edit it.

Q: I am a producer for a TV programme and wish to use your images and footage. Do I need to overlay the credit on the image?
A: You do not need to, provided the credit is clearly visible and reproduced in full at the end of the programme.

Q: I am making an electronic game. Where should I place the credit?
A: As long as the credit is clearly visible to all users and reproduced in full, for instance in a splashscreen, all is fine.

Q: I am a picture editor for a newspaper/magazine. Some of your credits are kind of long. Can’t I just use the first part of the credit?
A: No.

Q: I am a picture editor for a News Agency. We prefer to use our own name as credit for the images and not tell anyone from where we got them. Is that ok?
A: No. Please reproduce the credit in full. This should normally be on the page which the picture is presented on, or on the facing page.

Q: I want to use a picture on the cover of a book/magazine. Does the credit have to appear on the cover?
A: No. Provided it is clearly visible and identified as being the credit for the cover image, the credit can appear in another prominent place in your publication. This could, for example, be the back cover, the inside front cover or the editorial page.

Q: Do I need to contact all the people named in the credit line for permission to use an image or video?
A: No. Images and videos published on eso.org are, unless explicitly stated otherwise, cleared for reuse without needing to contact the individuals or organisations listed. Their names must not be removed from the credit, however.

Q: Do I need to send you a physical copy of any products I have made using your imagery or footage?
A: No, an electronic copy (e.g. a photograph or a PDF) is fine. And it is in any case not mandatory to send a copy.

Q: I would like to digitally alter or manipulate an image. Is this OK?
A: Yes.

Q: I would like to edit, expand or cut text from ESO. Is this OK?
A: Yes, providing it is a press release, announcement, picture of the week or caption.

Q: Can I just overlay the ESO logo instead of the credit?
A: No. The use of the ESO logo is controlled and it must not be reproduced without permission.

Q: I am a journalist. I want to use the text of a press release in a news report. Do I need to credit you?
A: No. News media are excepted from the requirement to credit the text of press releases, announcements, pictures of the week or captions. (You must, however, properly credit any images or videos you use).

Q: I am an editor of a publishing company. I want to use text from ESO in a book. Do I need to credit you?
A: No, media including book publishers are exempted from crediting text. Please remember that only press releases, announcements, pictures of the week and captions are released under these terms.

Q: I want to use text from the ESO website, but it is not part of a press release, announcement, picture of the week or caption. Can I still use this?
A: No, other texts on the ESO website are not released under Creative Commons.

Q: How should I credit text taken from ESO?
A: Please credit us as “ESO”.

 

If you have further questions, or are in any doubt, please contact information@eso.org