NGC 6369 med og uten AOF

NGC 6369
NGC 6369
Dra i det grønne håndtaket for å avdekke bildene

Ved å bruke glidebryteren kan du sammenligne effekten av å slå av og på AOF. Bildet til venstre er viser hvordan NGC 6369 ses under naturlige himmelforhold. Bildet til høyre viser evnene til AOF, som avslører mye finere detaljer i den svake planetariske tåkestrukturen.

Kilde

ESO

Om bildesammenligningen

ID:eso1724a
Publiseringsdato:2. august 2017 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1724

Bilder

NGC 6369
NGC 6369
kun på engelsk
NGC 6369
NGC 6369
kun på engelsk