NGC 6563 med og uten AOF

NGC 6563
NGC 6563
Dra i det grønne håndtaket for å avdekke bildene

Ved å bruke glidebryteren kan du sammenligne effekten av å slå av og på AOF. Den planetariske tåken NGC 6563 ligger i et stjernefylt område av himmelen. Under naturlige himmelforhold (til venstre) forblir mange av disse stjernene usynlige på grunn av at Jordens atmosfære gjør bildet uskarpt på grunn av turbulens i atmosfæren. Når AOF leverer sin ypperlige korreksjon (til høyre), blir en mengde svakere stjerner synlige, sammen med et skarpere bilde av de støvete delene av selve tåken.

Kilde

ESO

Om bildesammenligningen

ID:eso1724b
Publiseringsdato:2. august 2017 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1724

Bilder

NGC 6563
NGC 6563
kun på engelsk
NGC 6563
NGC 6563
kun på engelsk