ALMA identifiserer tidlige galakser

Et astronomteam har brukt ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) til å lokalisere over hundre av de mest aktive stjernedannende galaksene i det tidlige univers.

Det hittil beste kartet over de fjerne, støvfylte galaksene ble laget med bruk av APEX-teleskopet (Atacama Pathfinder Experiment), men observasjonene var ikke detaljerte nok til at galaksene entydig kunne identifiseres på bilder tatt på andre bølgelengder. ALMA trengte bare to minutter for å lokalisere hver av galaksene innenfor et lite område som var 200 ganger mindre enn de store, diffuse lysflekkene på APEX-bildene. Følsomheten var dessuten tre ganger bedre enn på dataene fra APEX.

Bildet viser seks av de stjernedannende galaksene slik de framstår på de nye, skarpe bildene fra ALMA (i rødt). De store røde sirklene indikerer områdene hvor APEX fant galaksene. I de fleste tilfellene ligger det mange kandidatgalakser innenfor sirkelen, fordi  APEX ikke kunne ta bilder som var skarpe nok til å identifisere eksakt hvilken galakse som inneholdt områder med aktiv stjernedannelse. ALMA-observasjonene på submillimeterbølgelengder er lagt oppå et infrarødt bilde av regionen tatt med IRAC-kameraet på Spitzer Space Telescope (vist med blå farger).

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), APEX (MPIfR/ESO/OSO), J. Hodge et al., A. Weiss et al., NASA Spitzer Science Center

Om bildet

ID:eso1318b
Språk:nb
Type:Kollasj
Publiseringsdato:17. april 2013 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1318
Størrelse:1660 x 1133 px

Om objektet

Navn:Chandra Deep Field South, Galaxies
Type:Early Universe : Galaxy

Bildeformater

Stor JPEG
346,0 KB
Medium JPEG
143,1 KB

Farger og filtre

BåndTeleskop
Infrarødt Spitzer Space Telescope
IRAC (Spitzer)
MillimeterAtacama Large Millimeter/submillimeter Array