ALMA-bilde av støvfellen/kometfabrikken rundt Oph-IRS 48 (med tekst)

På dette bildet fra ALMA-teleskopet (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ser vi en støvfelle i skiven som omgir systemet Oph-IRS 48. Støvfellen fungerer som en trygg havn der ørsmå steiner kan klumpe seg sammen og vokse til de er store nok til å overleve på egen hånd. Den grønne regionen er selve støvfellen hvor større partikler samler seg og vokser. Øverst til venstre er størrelsen på Neptuns bane angitt for å gi et inntrykk av dimensjonene.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nienke van der Marel

Om bildet

ID:eso1325d
Språk:nb
Type:Kollasj
Publiseringsdato:6. juni 2013 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1325
Størrelse:1156 x 901 px

Om objektet

Navn:Oph-IRS 48, Ophiuchus
Type:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System
Avstand:400 lysår

Bildeformater

Stor JPEG
79,7 KB
Medium JPEG
56,7 KB

Farger og filtre

BåndBølgelengdeTeleskop
Millimeter
Band 9
450 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Infrarødt18 μmVery Large Telescope
VISIR