Proxima Centauris bevegelse i 2016 avslører planetens fingeravtrykk

Grafen viser hvordan Proxima Centauris bevegelse mot og vekk fra Jorda varierte gjennom 2016s første måneder. Noen ganger nærmet Proxima Centauri seg Jorda med en hastighet på omkring 5 kilometer i timen – gangfart for oss mennesker – mens den andre ganger beveget seg bort fra oss med samme hastighet. Denne regelmessige variasjonen i stjernens radielle hastighet, dvs. hastighet langs synsretningen, har en periode på 11,2 dager. Grunnet dopplereffekten medfører stjernens ørlille fram-og-tilbake-bevegelse at spektrallinjene forskyves mot vekselvis kortere og lengre bølgelengder. Grundige analyser av stjernens spektrallinjer indikerte at det finnes en planet med minst 1,3 ganger Jordas masse som går i bane rundt Proxima Centauri i en avstand av om lag 7 millioner kilometer, tilsvarende kun 5 prosent av avstanden mellom Sola og Jorda.

Kilde:

ESO/G. Anglada-Escudé

Om bildet

ID:eso1629d
Språk:nb
Type:Diagram
Publiseringsdato:24. august 2016 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1629
Størrelse:10034 x 3362 px

Om objektet

Navn:Proxima b, Proxima Centauri
Type:Local Universe : Star : Circumstellar Material : Planetary System

Bildeformater

Stor JPEG
1,4 MB
Medium JPEG
85,9 KB