ALMA utforsker Hubble Ultra Deep Field

Bildet er satt sammen av et bakgrunnsbilde tatt av Romteleskopet Hubble (blå og grønne farger) og nye, meget dype ALMA-observasjoner (oransje farger, markert med sirkler). Alle objektene ALMA har registrert, ser ut til å være massive stjernedannende galakser.

Bildet er basert på en ALMA-kartlegging av hele Hubble Ultra Deep Field-regionen utført av et stort forskerteam ledet av J. Dunlop.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA/J. Dunlop et al. and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team.

Om bildet

ID:eso1633a
Språk:nb
Type:Kollasj
Publiseringsdato:22. september 2016 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1633
Størrelse:2801 x 2561 px

Om objektet

Type:Early Universe : Cosmology : Morphology : Deep Field

Bildeformater

Stor JPEG
1,0 MB
Medium JPEG
156,4 KB

Farger og filtre

BåndBølgelengdeTeleskop
Optisk
B
435 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
V
606 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
i
775 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
I
850 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
I
814 nmHubble Space Telescope
ACS
Infrarødt
Z
1.05 μmHubble Space Telescope
WFC3
Infrarødt
J
1.25 μmHubble Space Telescope
WFC3
Infrarødt
H
1.6 μmHubble Space Telescope
WFC3
Millimeter
231.2 GHZ
1.3 mmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array