ALMA utforsker Hubble Ultra Deep Field

Disse utsnittene er hentet fra et større bilde der observasjoner gjort med Romteleskopet Hubble (blå og grønne farger) er kombinert med nye og meget dype observasjoner utført med ALMA på millimeterbølgelengder (oransje farger, markert med sirkler). Alle objektene ALMA har registrert, ser ut til å være massive stjernedannende galakser.

Bildene er basert på en ALMA-kartlegging av hele Hubble Ultra Deep Field-regionen utført av et stort forskerteam ledet av J. Dunlop.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA/J. Dunlop et al. and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team.

Om bildet

ID:eso1633b
Språk:nb
Type:Kollasj
Publiseringsdato:22. september 2016 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1633
Størrelse:2941 x 2689 px

Om objektet

Type:Early Universe : Cosmology : Morphology : Deep Field

Bildeformater

Stor JPEG
964,3 KB
Medium JPEG
178,7 KB

Farger og filtre

BåndBølgelengdeTeleskop
Optisk
B
435 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
V
606 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
I
850 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
i
775 nmHubble Space Telescope
ACS
Optisk
I
814 nmHubble Space Telescope
ACS
Infrarødt
H
1.6 μmHubble Space Telescope
WFC3
Infrarødt
J
1.25 μmHubble Space Telescope
WFC3
Infrarødt
Z
1.05 μmHubble Space Telescope
WFC3
Millimeter
231.2 GHZ
1.3 mmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array