eso0940no — Pressemelding

Et fargerikt kosmisk smykkeskrin

29. oktober 2009

En serie bilder fra tre enestående teleskoper gjør at vi nå kan se den vakre stjernehopen Smykkeskrinet i et helt nytt lys. Observasjonene er gjort med ESOs Very Large Telescope på Paranal-fjellet, MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet og Romteleskopet Hubble (NASA/ESA).

Visuelt sett er stjernehoper blant de mest forlokkende objekter på himmelen. Rent astrofysisk er de også meget fascinerende. En av de mest spektakulære ligger i nærheten av Sørkorset på den sørlige himmelhalvkule.

Kappa Crucis-hopen, også kjent som NGC 4755 eller bare Smykkeskrinet, er akkurat lyssterk nok til å kunne sees med det blotte øye. Kallenavnet fikk den fra den engelske astronomen John Herschel da han observerte hopen med teleskop i 1830-årene; den slående fargekontrasten mellom dens lyseblå og oransje stjerner minte Herschel om et eksotisk smykke.

Åpne stjernehoper [1] som NGC 4755 kan inneholde alt fra noen få stjerner til flere tusen stjerner som er løst bundet, gravitasjonsmessig sett. Siden stjernene ble dannet fra den samme skyen av gass og støv, har de alle noenlunde samme alder og kjemiske sammensetning. Dette gjør dem til perfekte laboratorier for å studere hvordan stjerner utvikler seg.

Stjernehopens posisjon blant de rike stjernefeltene og støvskyene i Melkeveiens sørlige deler er vist på vidvinkelbildet fra kartleggingsprosjektet Digitized Sky Survey 2. Bildet inneholder også en av medlemmene i stjernegrupperingen Sørkorset (som har samme navn på norsk som stjernebildet), i tillegg til deler av Kullsekken [2], en enorm mørk stjernetåke.

Et nytt bilde, tatt med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile, viser hopen og det stjernebestrødde naboområdet i all deres fargerike prakt. Det store synsfeltet fanger et vell av stjerner. Mange befinner seg bak Melkeveiens støvskyer og framstår derfor som røde [3].

FORS1-instrumentet på ESOs Very Large Telescope (VLT) gjør det mulig å studere stjernehopen i mye større detalj. Teleskopets enorme speil og utsøkte optikk har gitt oss et helt nytt og meget skarpt bilde, til tross for en eksponeringstid på kun 5 sekunder. Dette er et av de beste bilder av Smykkeskrinet som noen gang er tatt fra bakken.

Smykkeskrinet kan være fargerikt på bilder tatt med bakkebaserte teleskoper, men observasjoner fra verdensrommet med Hubble-teleskopet gjør det mulig å fange lys med kortere bølgelengder enn de som slipper gjennom jordatmosfæren. Det nye Hubble-bildet av hopens kjerne omfatter observasjoner på bølgelengder fra ultrafiolett til nær-infrarødt, noe som ikke er gjort tidligere når det gjelder åpne stjernehoper. Bildet er tatt gjennom syv ulike filtre og viser detaljer ingen har sett før. Observasjonene ble gjort mot slutten av driftsperioden for "Wide Field Planetary Camera 2" – Hubbles arbeidshest fram til den siste serviceferden i mai i år, da kameraet ble fjernet og brakt tilbake til Jorda. På bildet ser vi flere lyssterke blå superkjemper, en ensom rubinrød superkjempe, en rekke andre fargesprakende stjerner og selvsagt mange svakere kilder. De spesielle fargene til mange av stjernene skyldes deres forskjellige lysintensiteter på de ulike ultrafiolette bølgelengdene.

Den store variasjonen i lysstyrke blant hopens medlemmer har sin forklaring i stjernenes masse: De klareste er 15–20 ganger mer massiv enn Sola, mens de svakeste har mindre enn halvparten av Solas masse. Jo større masse, desto sterkere lyser stjernene. De blir også eldre fortere og overgangen til kjempefasen går raskere enn deres lyssvake og mindre massive søsken.

Smykkeskrinet ligger omtrent 6400 lysår unna og har en alder på rundt 16 millioner år.

Fotnoter

[1] Åpne (eller galaktiske) stjernehoper må ikke forveksles med kulehoper – store kuleformede stjerneansamlinger, gjerne med hundretusener av medlemmer, som kretser rundt vår egen og andre galakser. De fleste stjerner, deriblant vår egen sol, er dannet i åpne hoper.

[2] Kullsekken er en mørk tåke som kan sees med det blotte øye nær Sørkorset på den sørlige himmelhalvkule. En mørk tåke er ikke fullstendig mørk, det er en sky av støv som tilslører den synlige delen av lyset fra bakenforliggende kilder.

[3] Hvis lyset fra en fjern stjerne passerer gjennom en støvsky i rommet, spres det blå lyset mer enn det røde. Derfor vil stjernelyset se rødere ut enn det egentlig er når det ankommer Jorda. Den samme effekten ligger bak den vakre rødfargen ved solnedganger her på Jorda.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Romteleskopet Hubble er et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Henri Boffin
ESO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
E-post: hboffin@eso.org

Colleen Sharkey
ESO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6306
Mob.: +49 (0)15 115 37 35 91
E-post: csharkey@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso0940 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso0940no
Legacy ID:PR 40/09
Navn:Jewel Box, NGC 4755
Type:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open
Facility:Hubble Space Telescope, MPG/ESO 2.2-metre telescope, Very Large Telescope
Instruments:FORS1, WFI

Bilder

A snapshot of the Jewel Box cluster with the ESO VLT
A snapshot of the Jewel Box cluster with the ESO VLT
kun på engelsk
Wide field image of the Jewel Box
Wide field image of the Jewel Box
kun på engelsk
A Hubble gem: the Jewel Box
A Hubble gem: the Jewel Box
kun på engelsk
Digitized sky survey 2 image of NGC 4755
Digitized sky survey 2 image of NGC 4755
kun på engelsk
Putting the Jewel Box in perspective (composite image)
Putting the Jewel Box in perspective (composite image)
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the Jewel Box
Zooming in on the Jewel Box
kun på engelsk
Fulldome of the Jewel Box cluster
Fulldome of the Jewel Box cluster
kun på engelsk