eso1008no — Pressemelding

Lys, vind og flammer

Et vakkert bilde av en kosmisk skulptur

24. februar 2010

I dag har ESO offentliggjort et dramatisk bilde av NGC 346, den lyssterkeste stjernedannende regionen i vår galaksenabo, Den lille magellanske sky, 210 000 lysår unna i retning stjernebildet Tukanen. Lyset, vinden og varmen fra de massive stjernene har spredt den glødende gassen i og rundt stjernehopen og skapt en tåke som kan minne om et edderkoppspinn. I likhet med mange andre vakre astronomiske objekter, er NGC 346 i stadig endring. I takt med at flere og flere stjerner fødes, vil den sterke strålingen forme den omliggende gassen og endre utseendet på dette strålende himmelobjektet.

NGC 346 strekker seg over ca. 200 lysår, noe som tilsvarer rundt 50 ganger avstanden mellom Sola og dens nærmeste nabostjerne. Astronomene klassifiserer NGC 346 som en åpen stjernehop, hvilket betyr at alle stjernene ble dannet fra en og samme gassky. Den tilhørende og omliggende tåken er en såkalt emisjonståke. Gassen i tåken varmes opp av lyssterke stjerner slik at den sender ut sitt eget lys, akkurat som neongassen i elektriske butikkskilt.

Mange av stjernene i NGC 346 er forholdsvis unge, astronomisk sett ­– nærmere bestemt bare noen få millioner år gamle (eso0834). Det var en massiv stjerne som satte i gang denne nylige runden med stjernefødsler: Den kraftige stjernevinden presset sammen store mengder materie, noe som er det første avgjørende steg for å tenne nye stjerner. Denne skyen av gass og støv kollapset deretter under sin egen gravitasjon, helt til noen områder ble tette og varme nok til at fusjonsprosessene kunne starte. Tiloversblevne gass- og støvrester i området lyses nå opp av de nyfødte kjernekraftverkene. I tette nok regioner med mange ferske stjernefødsler, slik som NGC 346, blir resultatet et lysende himmellandskap og et nydelig motiv som våre teleskoper kan fange.

NGC 346 befinner seg i Den lille magellanske sky, en dverggalakse omkring 210 000 lysår fra Jorda. Den ligger like ved vårt eget og mye større galaksehjem, Melkeveien. Både Den lille magellanske sky og dens større søsken, Den store magellanske sky, er synlig for det blotte øyet fra den sørlige halvkule. Disse galaksene har fungert som ekstragalaktiske laboratorier hvor astronomene har kunnet studere stjernedannelse.

Det nye bildet av NGC 346 ble tatt med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile. Bilder som dette gjør astronomene i stand til å kartlegge stjerners fødsel og utvikling, samtidig som de gir innblikk i hvordan stjernenes utvikling påvirker utseendet til det kosmiske miljøet.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Henri Boffin
ESO ePOD
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
E-post: hboffin@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1008 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1008no
Navn:NGC 346
Type:Local Universe : Nebula : Type : Star Formation
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Star-forming region NGC 346
Star-forming region NGC 346
kun på engelsk
Den lille magellanske skyen
Den lille magellanske skyen

Videoer

Zoom in on the star-forming region NGC 346
Zoom in on the star-forming region NGC 346
kun på engelsk
Close-up zoom on the star-forming region NGC 346
Close-up zoom on the star-forming region NGC 346
kun på engelsk