eso1009no — Pressemelding

En kosmisk flaggermus

En stjernefabrikk i utkanten av Orion

3. mars 2010

Den spesielle stjernetåken NGC 1788 ligger i et mørkt og ofte oversett hjørne av stjernebildet Orion, men i dag vises den fram på et nytt bilde fra ESO. Orions sterkeste stjerner ligger et godt stykke unna denne spøkelsesaktige skyen, men det hindrer ikke deres sterke vinder og stråling fra å påvirke stjernetåken. Energien er helt avgjørende for stjernefødslene i NGC 1788, i tillegg til at den er med på å forme tåkens utseende.

Stjernetittere verden over er kjent med det karakteristiske stjernemønsteret – jegeren – i stjernebildet Orion. Langt fra alle kjenner imidlertid til tåken NGC 1788, en underfundig, skjult skatt bare noen få grader til høyre for de klare stjernene i Orions belte.

NGC 1788 er en refleksjonståke, der gassen og støvet reflekterer og sprer lyset fra en liten hop av unge stjerner slik at det for oss kan minne om en gigantisk flaggermus med utstrakte vinger. Kun et fåtall av tåkens stjerner er synlig på dette bildet; de fleste er skjult av omliggende støvkokonger. Den lyssterkeste av dem, kalt HD 293815, kan sees i den øvre delen av skyen, like ovenfor midten av bildet og det iøynefallende mørke støvbåndet som strekker seg gjennom den lysende tåken.

NGC 1788 ser kanskje ved første øyekast ut til å være en isolert sky. Observasjoner som dekker et større synsfelt enn dette nye bildet, har imidlertid vist at massive, lyssterke medlemmer av Orions utallige stjernegrupper har spilt en avgjørende rolle i å forme NGC 1788 og stimulere til stjernedannelse. De er også ansvarlige for at hydrogengassen gløder i den delen av tåken som vender mot Orion – se den røde, nesten loddrette kanten til venstre i bildet.

Alle stjernene i denne regionen er særdeles unge. Gjennomsnittsalderen er bare en million år, kun for et øyeblikk å regne sammenliknet med Solas alder på 4,5 milliarder år. Astronomenes detaljerte studier viser at disse ynglingene kan plasseres i tre forskjellige klasser: De som er litt eldre enn resten, befinner seg på venstre side av den røde kanten. De noe yngre ligger til høyre for kanten og utgjør den lille stjernehopen som ligger begravd inni tåken og opplyser den. De aller yngste stjernene  ligger fortsatt skjult dypt inni sine støvkokonger helt til høyre. Ingen av sistnevnte stjerner er synlig på bildet, men mange har blitt avslørt gjennom observasjoner i infrarødt og på millimeterbølgelengder, siden denne strålingen kan trenge gjennom støvet.

Fordelingen av stjerner – de eldste nærmest Orion og de yngste lenger vekk – tyder på at en bølge av stjernedannelse, skapt av de varme og massive stjernene i Orion, har spredd seg gjennom NGC 1788 og videre utover.

Det nye bildet av NGC 1788 er tatt med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Henri Boffin
ESO La Silla-Paranal/E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
Mob.: +49 174 515 43 24
E-post: hboffin@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1009 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1009no
Navn:NGC 1788
Type:Milky Way : Star : Grouping : Cluster
Milky Way : Nebula : Appearance : Reflection
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

The cosmic bat — NGC 1788
The cosmic bat — NGC 1788
kun på engelsk
Himmelen rundt NGC 1788
Himmelen rundt NGC 1788

Videoer

Zoom in onto NGC 1788
Zoom in onto NGC 1788
kun på engelsk