eso1033no — Pressemelding

Ambisiøs himmelkartlegging avbilder stjernefødestuer

11. august 2010

I forbindelse med en ny himmelkartlegging med ESOs VISTA-teleskop har astronomer nå tatt et spektakulært bilde av Tarantelltåken i Store magellanske sky, en av våre nabogalakser. Dette nær-infrarøde panoramaet viser tåken i høy oppløsning, i tillegg til de rikholdige himmelområdene omkring. Bildet ble tatt i starten av en meget ambisiøs kartlegging av våre nabogalakser, de magellanske skyer, og deres nærmiljø.

Lederen av kartleggingsteamet, Maria-Rosa Cioni ved Hertfordshire-universitetet i Storbritannia, forklarer: "På bildet ser vi et av de viktigste områdene for stjernedannelse i det nære univers, nærmere bestemt den spektakulære 30 Doradus-regionen, også kalt Tarantelltåken. I dens sentrum ligger en stor stjernehop kalt RMC 136, tilholdssted for noen av de mest massive stjerner man kjenner til."

ESOs VISTA-teleskop [1] er et nytt kartleggingsteleskop ved Paranal-observatoriet i Chile (eso0949). VISTA er utstyrt med et svært kamera som registrerer stråling i den nær-infrarøde delen av lysspekteret, og slike observasjoner gir forskerne ny innsikt i astronomiske motiver og fenomener. Nær-infrarødt lys har lengre bølgelengder enn synlig lys, derfor kan vi ikke se slik stråling direkte. Det kan imidlertid passere gjennom mye av støvet som ellers ville blokkert innsynet. Infrarødt lys er derfor spesielt nyttig for å studere objekter som unge stjerner, som fortsatt er innhyllet i gass- og støvskyene de ble dannet fra. En annen viktig egenskap til VISTA er det store himmelarealet kameraet kan fange for hver eksponering.

Dette bildet består av de seneste observasjonene fra VISTAs kartlegging av de magellanske skyer (VISTA Magellanic Cloud Survey, forkortet VMC). Prosjektet skal gjennomsøke et enormt himmelområde på hele 184 kvadratgrader (tilsvarende nesten tusen ganger fullmånens himmelutstrekning), inkludert to av Melkeveiens nabogalakser, nemlig Store magellanske sky og Lille magellanske sky. Sluttresultatet vil bli en detaljert studie av stjernedannelseshistorien og den tredimensjonale geometrien til de magellanske skyer.

Chris Evans fra VMC-teamet tilføyer: "VISTA-bildene gjør oss i stand til å utvide undersøkelsene utover Tarantelltåkens indre regioner, til de talløse mindre stjernefødestuene i områdene rundt. Også disse inneholder rike populasjoner av unge og massive stjerner. Med de nye, utsøkte infrarøde bildene kan vi studere kokongene der massive stjerner fortsatt er i ferd med å dannes, samtidig som vi ser nærmere på vekselvirkningen mellom disse og de eldre stjernene i naboområdene."

Det nye vidvinkelbildet byr på mange forskjellige objekter. Det lyssterke området ovenfor midten er selve Tarantelltåken, med stjernehopen RMC 136 i sentrum. Til venstre finner vi stjernehopen NGC 2100. Til høyre ligger den lille resten etter supernovaen SN 1987A (eso1032). Nedenfor midten av bildet kan man se en rekke stjernedannelsesområder, inkludert NGC 2080 med kallenavnet Spøkelseshodetåken, samt stjernehopen NGC 2083.

VISTAs observasjoner av de magellanske skyer er en av seks meget omfattende nær-infrarøde kartlegginger på den sørlige himmelhalvkule. Disse seks prosjektene vil oppta størsteparten av det nye teleskopets observasjonstid nå i de første fem årene etter innvielsen.

Fotnoter

[1] VISTA – Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy – er det seneste tilskuddet til ESOs Paranal-observatorium i det nordlige Chile. Det er verdens største kartleggingsteleskop og skal gjennomsøke natthimmelen på nær-infrarøde bølgelengder. Dets store speil, vide synsfelt og svært følsomme detektorer vil tilby et helt nytt blikk på den sørlige natthimmel.

Teleskopet er plassert på nabofjelltoppen til ESOs Very Large Telescope (VLT) og nyter derfor godt av de samme eksepsjonelt gode observasjonsforholdene. VISTAs hovedspeil har en diameter på 4,1 meter. På fotografenes fagspråk kan man kalle teleskopet et 67-megapiksels digitalkamera med en 13 000 mm f/3,25 speillinse.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Maria-Rosa Cioni
University of Hertfordshire
UK
Tlf.: +44 1707 28 5189
E-post: M.Cioni@herts.ac.uk

Richard Hook
ESO La Silla/Paranal & E-ELT Public Information Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1033 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1033no
Navn:30 Doradus, Large Magellanic Cloud, LMC, Tarantula Nebula
Type:Local Universe : Nebula
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula*
VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula*
kun på engelsk
Extracts from the VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula
Extracts from the VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula
kun på engelsk
VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula (annotated version)
VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula (annotated version)
kun på engelsk
Infrared/visible comparison of the VISTA Tarantula Nebula image
Infrared/visible comparison of the VISTA Tarantula Nebula image
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the VISTA view of the Tarantula Nebula
Zooming in on the VISTA view of the Tarantula Nebula
kun på engelsk
Panning across the VISTA view of the Tarantula Nebula
Panning across the VISTA view of the Tarantula Nebula
kun på engelsk
Infrared/visible cross-fade of the VISTA Tarantula Nebula image
Infrared/visible cross-fade of the VISTA Tarantula Nebula image
kun på engelsk