eso1036no — Pressemelding

Supervindgalaksen NGC 4666

1. september 2010

Galaksen NGC 4666 er hovedmotivet i dette nye bildet tatt i synlig lys med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile. NGC 4666 er en bemerkelsesverdig galakse med svært intens stjernedannelse og en uvanlig "supervind" av gass som strømmer ut i rommet. Galaksen hadde allerede blitt observert med ESAs røntgenteleskop XMM-Newton, og bildet som offentliggjøres her ble tatt for å studere andre interessante objekter som ble funnet i de tidligere røntgenobservasjonene.

Den iøynefallende galaksen NGC 4666 midt i bildet befinner seg rundt 80 millioner lysår fra Jorda. Den klassifiseres som en såkalt "starburst"-galakse, fordi det foregår meget intens stjernedannelse der. Stjernedannelsen antas å være forårsaket av gravitasjonelle vekselvirkninger mellom NGC 4666 og dens nabogalakser, deriblant NGC 4668, synlig nede til venstre i bildet. Slike vekselvirkninger kan ofte sette i gang heftig stjernedannelse i de involverte galaksene.

Kombinasjonen av supernovaeksplosjoner og sterke vinder fra massive stjerner i starburst-regionene driver en gigantisk gasstrøm fra galaksen og ut i rommet – en såkalt supervind. Supervindens dimensjoner er enorme: Den starter i galaksens lyssterke sentralområde og strekker seg titusener av lysår utover. Ettersom gassen i supervinden er svært varm, sender den ut energien hovedsakelig som røntgen- og radiostråling, og den kan derfor ikke sees på bilder tatt i synlig lys, slik som her.

Dette bildet ble tatt som del av en studie for å følge opp røntgenobservasjoner gjort med ESAs romteleskop XMM-Newton. NGC 4666 var målet for de opprinnelige XMM-Newton-observasjonene, men takket være teleskopets vide synsfelt kunne man også se mange andre røntgenkilder i bakgrunnen. Et av de tilfeldige funnene var en lyssvak galaksehop, som kan sees nederst og litt til høyre i bildet. Denne hopen ligger omtrent tre milliarder lysår borte, altså svært mye lenger unna enn NGC 4666.

For å virkelig forstå astronomiske objekters sanne natur, må forskerne studere dem på flere bølgelengder. Dette fordi stråling med forskjellige bølgelengder gir oss informasjon om forskjellige fysiske prosesser i objektene. I dette tilfellet ble observasjonene med Wide Field Imager-instrumentet [1] gjort i synlig lys for å undersøke de tilfeldig oppdagede røntgenkildene nærmere – et godt eksempel på hvordan astronomer som anvender forskjellige teleskoper, jobber sammen for å avdekke universets mysterier.

Fotnoter

[1] Wide Field Imager-instrumentet (WFI) er et samarbeidsprosjekt mellom European Southern Observatory (ESO), Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) i Heidelberg (Tyskland) og Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OAC) i Napoli (Italia).

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen (at) astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen (at) astro.uio.no

Richard Hook
ESO La Silla/Paranal & E-ELT Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Jörg Dietrich
Physics Department, University of Michigan
USA
Tlf.: +1 734 615 4256
E-post: jorgd@umich.edu

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1036 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1036no
Navn:NGC 4666
Type:Local Universe : Galaxy : Activity : Starburst
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI
Science data:2006A&A...449..837D

Bilder

The superwind galaxy NGC 4666
The superwind galaxy NGC 4666
kun på engelsk
Wide-field view of the field around NGC 4666
Wide-field view of the field around NGC 4666
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on NGC 4666
Zooming in on NGC 4666
kun på engelsk
Panning across the field of NGC 4666
Panning across the field of NGC 4666
kun på engelsk