eso1043no — Pressemelding

EVALSO: Ny høyhastighets datalink til chilenske observatorier

4. november 2010

En nyinnvidd, 100 km lang datakabel gjennom Chiles ugjestmilde Atacamaørken åpner nye muligheter ved ESOs Paranal-observatorium og Observatorio Cerro Armazones. Ved å knytte disse fasilitetene til den latinamerikanske ryggrad for overføring av vitenskapelige data, legges siste brikke i høyhastighetslinken mellom observatoriene og Europa.

De nye kabelen er en del av prosjektet EVALSO (Enabling Virtual Access to Latin American Southern Observatories [1]), EUs 7. rammeprogram (FP7, [2]), som koordineres av Trieste-universitetet og inkluderer ESO, Observatorio Cerro Armazones (en del av Ruhr-Universität Bochum), det chilenske akademinettverket REUNA og andre organisasjoner. Foruten selve kabelen, kjøper også EVALSO-prosjektet kapasitet på eksisterende infrastruktur for å få på plass et datasamband med høy båndbredde fra Paranal-området i Chile til ESOs hovedkvarter utenfor München i Tyskland.

Prosjektkoordinator Fernando Liello sier: "I dette prosjektet har vi hatt et utmerket samarbeid mellom konsortiets medlemmer. I tillegg til å skape en rask dataforbindelse til de to observatoriene, innebærer prosjektet fordeler for vitenskapsmiljøene i både Europa og Latin-Amerika."

Paranal og Armazones er ideelle steder for astronomiske observasjoner – de ligger høyt over havet, langt vekk fra lysforurensing og har særdeles klare nattehimler. En av bakdelene er at de befinner seg milevis unna eksisterende datanettverk. Fram til nå har de vært avhengig av en mikrobølgelink for å sende sine vitenskapelige data til en basestasjon nær Antofagasta, en kystby i det nordlige Chile.

Teleskopene ved ESOs Paranal-observatorium produserer godt over 100 gigabytes med data hver eneste natt, noe som tilsvarer mer enn 20 DVD-er, selv etter komprimering av filene. Med mikrobølgelinken kan man sende data fra dagens generasjon av instrumenter ved Very Large Telescope (VLT), men båndbredden er ikke tilstrekkelig for de store datamengdene fra VISTA-teleskopet (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, se eso0949) og den nye generasjonen av VLT-instrumenter som ventes i løpet av de kommende år.

For store deler av dataene som kommer fra Paranal, har den hittil eneste praktiske måten å få fraktet dem til ESOs hovedkvarter nær München vært å lagre dem på harddisker og sende disse i posten. Dette kan fort bety dager eller uker å vente før observasjonene fra VISTA er klare for analyse.

Selv med nøye rasjonering av mikrobølgelinken og sofistikert dataorganisering for å utnytte nettverket så effektivt som mulig, kan forbindelsen bli mettet ved store belastninger. Selv om dette ikke er noe stort problem i dag, tyder det uansett på at linken er i ferd med å bli utdatert.

"ESOs Paranal-observatorium vokser, med nye teleskoper og nye instrumenter. Våre verdensledende observatorier trenger derfor toppmoderne infrastruktur," sier ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw.

I stedet for det eksisterende nettverket, som har en maksimal kapasitet på 16 megabit/s (tilsvarende ADSL-tilkobling for hjemmebruk), vil EVALSO gi en mye raskere link – hele 10 gigabit/s. Med en slik hastighet kan man overføre en hel DVD-film på bare noen sekunder [3].

Mario Campolargo, leder for direktoratet "Emerging Technologies and Infrastructures" i Europakommisjonen, kommenterer: "Det er strategisk viktig at det europeiske astronomimiljøet får best mulig tilgang til ESO-observatoriene. Dette er en av grunnene til at EU støtter utviklingen av regionale e-infrastrukturer for vitenskap i Latin-Amerika og knytter dem sammen med GÉANT [4] og andre e-infrastrukturer i regi av EU." 

Den dramatiske båndbreddeøkningen vil muliggjøre økt bruk at Paranal-data i sanntid, uten å måtte være i nærheten av observatoriet – eller befinne seg på samme kontinent, for den saks skyld. Man vil lettere kunne overvåke VISTA-teleskopets ytelse og få raskere tilgang til VLT-data, med raskere og bedre kvalitetskontroll som resultat. Økt båndbredde vil også gjøre det mulig for astronomer og teknikere å delta på møter via høyoppløste videokonferanser uten å måtte reise til Chile. Dessuten vil den nye linken ha tilstrekkelig båndbredde til å holde tritt med de stadig økende informasjonsmengdene fra Paranal og Armazones etter hvert som nye og båndbreddekrevende instrumenter blir tatt i bruk over de kommende årene.

Umiddelbar tilgang til data fra fjerne observatorier handler ikke bare om å spare penger og å gjøre teleskopene mer effektive. Ved uventede og uforutsigbare begivenheter, som f.eks. gammaglimt, er det sjelden tilstrekkelig tid for astronomene å reise til observatoriene. Med EVALSO kan eksperter sitte på helt andre steder og jobbe med slike begivenheter over nettet, nesten som om de befant seg på observatoriet.

Fotnoter

[1] EVALSO er finansiert av EUs rammeprogram FP7 og er et samarbeid mellom Universita degli Studi di Trieste (Italia), ESO, Ruhr-Universität Bochum (Tyskland), Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) (Italia), Universiteit Leiden (Nederland), Istituto Nazionale di Astrofisica (Italia), Queen Mary, University of London (Storbritannia), Cooperacion LatinoAmericana de Redes Avanzasas (CLARA) (Uruguay), og Red Universitaria Nacional (REUNA) (Chile).

[2] FP7, EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, er EUs viktigste redskap for forskningsfinansiering. Målet er å holde EU i førersetet innenfor utvalgte, prioriterte felter innen vitenskap og teknologi.

[3] Den nye kabelen har en kapasitet på 10 gigabit/s. Hele nettverksinfrastrukturen mellom Paranal og ESOs hovedkvarter i Tyskland kan i teorien takle overføringshastigheter på opptil 1 gigabit/s.

[4] GÉANT er et pan-europeisk datanettverk for forsknings- og utdanningsmiljøer. Det knytter sammen 40 millioner brukere i 40 land.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen (at) astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen (at) astro.uio.no

Gonzalo Argandoña
ESO education and Public Outreach Department
Santiago, Chile
Tlf.: +56-2-463-3258
Mob.: +56-9-9-829-4202
E-post: gargando@eso.org

Giorgio Filippi
ESO Telescopes Division
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49-89-3200-6325
E-post: gfilippi@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49-89-3200-6761
E-post: lars@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1043 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1043no
Navn:Enabling virtual access to Latin-american southern observatories (EVALSO)
Type:Unspecified : Technology
Facility:Other

Bilder

The EVALSO inauguration
The EVALSO inauguration
kun på engelsk
Construction work on EVALSO
Construction work on EVALSO
kun på engelsk

Videoer

ESOcast 23: A telescope's wire to the world
ESOcast 23: A telescope's wire to the world
kun på engelsk