eso1044no — Pressemelding

Atomer-for-fred: øyeblikksbilde av en galaktisk kollisjon

10. november 2010

Astronomer ved European Southern Observatory har tatt et spektakulært nytt bilde av den berømte Atomer-for-fred-galaksen (NGC 7252). Dette galaktiske trafikkuhellet, hvor to galakser har kollidert, gir astronomene en perfekt mulighet til å studere hvordan galaksesammensmeltinger påvirker universets utvikling.

Atoms-for-Peace, eller Atomer-for-fred på norsk, er det underlige navnet som er gitt til et par vekselvirkende og sammensmeltende galakser som ligger rundt 220 millioner lysår unna, i stjernebildet Vannmannen. Det kalles også NGC 7252 og Arp 226, og kan observeres av amatørastronomer som en meget lyssvak liten flekk. Dette meget "dype" bildet (lang eksponeringstid) ble tatt med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium i Chile. 

Galaksekollisjoner er en av de viktigste prosessene som påvirker hvordan universet vårt utvikler seg. Studier av slike begivenheter gir viktige ledetråder for å forstå galaksenes forhistorie. Heldigvis trenger ikke astronomene skynde seg for å observere galaksekollisjoner, for dette er særdeles langdryge affærer som varer flere hundre millioner år.

Dette portrettet av Atomer-for-fred viser et øyeblikksbilde av den kaotiske kollisjonen, sett mot et bakteppe av fjerne galakser. Det intrikate samspillet av gravitasjonelle vekselvirkninger kan tydelig sees i de lysende "halene" bestående av stjerner, gass og støv. Bildet viser også de bemerkelsesverdige skallene som ble dannet idet gass og stjerner ble trukket ut fra de kolliderende galaksene og deretter samlet seg rundt deres felles kjerne. Mye av materialet i galaksene ble slynget ut i rommet, mens andre områder ble presset sammen og satte igang stjernedannelse. Resultatet ble hundrevis av unge stjernehoper, fra ca. 50 til 500 millioner år gamle. Det spekuleres i om disse kan være forløpere til de store kulehopene – sfæriske og meget tallrike stjerneansamlinger.

Atomer-for-fred kan være en forsmak på vår egen galakses skjebne. Astronomene tror nemlig at Melkeveien og Andromedagalaksen vil brake sammen om tre til fire milliarder år. Men frykt ikke; avstandene mellom stjernene i en galakse er enorme, så det er lite sannsynlig at vår egen sol vil treffe en annen stjerne under sammensmeltingen. 

Objektets merkelige kallenavn har en interessant historie. I desember 1953 holdt USAs president Eisenhower en tale som ble kalt Atoms for Peace (Atomer for fred). Målet var å fremme fredelig bruk av kjernekraft – et meget hett tema på den tiden. Talen og konferansen gjorde inntrykk også i de vitenskapelige kretser, faktisk så mye at NGC 7252 ble kalt Atomer-for-fred-galaksen. Kallenavnet passer pussig nok på flere måter: Den underfundige formen vi ser, skyldes at to galakser har smeltet sammen og dannet noe nytt og storslått, litt det samme som skjer i atomkjerneprosessen fusjon. Videre kan de gigantiske, lysende buene omkring kjerneområdet minne om et diagram fra en skolebok, der elektroner kretser rundt en atomkjerne.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1044 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1044no
Navn:NGC 7252
Type:Milky Way : Galaxy : Type : Interacting
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Atoms-for-Peace: a galactic collision in action*
Atoms-for-Peace: a galactic collision in action*
kun på engelsk
A galactic collision in the constellation of Aquarius
A galactic collision in the constellation of Aquarius
kun på engelsk
Wide-field view of the field around NGC 7252: the Atoms-for-Peace galaxy
Wide-field view of the field around NGC 7252: the Atoms-for-Peace galaxy
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on Atoms-for-Peace: a galactic collision in action
Zooming in on Atoms-for-Peace: a galactic collision in action
kun på engelsk
Pan over Atoms-for-Peace: a galactic collision in action
Pan over Atoms-for-Peace: a galactic collision in action
kun på engelsk

Se også