eso1115no — Pressemelding

Den skjeve Kjøttkrokgalaksen

4. mai 2011

NGC 2442, populært kalt Kjøttkrokgalaksen, har et forvridd utseende. Den ene spiralarmen er trykt sammen og brettet innover og inneholder en nylig supernova, mens den andre strekker seg langt vekk fra kjernen og framviser intens stjernedannelse. ESOs 2,2-metersteleskop og Romteleskopet Hubble har tatt to kontrasterende bilder av denne asymmetriske spiralgalaksen.

Kjøttkrokgalaksen – eller NGC 2442, som er dens offisielle betegnelse – ligger i stjernebildet Flygefisken på den sørlige himmelhalvkule og kjennetegnes ved sine asymmetriske spiralarmer. Astronomene antar det noe skjeve utseendet skyldes gravitasjonelle vekselvirkninger med en annen galakse i en fjern fortid, skjønt ingen har klart å sikkert identifisere den skyldige.

Dette vidvinkelbildet, tatt med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile, viser tydelig hvor galaksen, med spiralarmer som to kroker i S-form, har fått sitt kallenavn fra. Flere andre galakser nær NGC 2442, i tillegg til mer fjerntliggende bakgrunnsgalakser, er også synlige på bildet. Selv om Wide Field Imager-instrumentet på ESOs bakkebaserte teleskop ikke kan måle seg med Romteleskopet Hubbles skarpe blikk, kan det dekke et mye større himmelareal for hver eksponering. To slike verktøy gir ofte astronomene utfyllende informasjon.

Et nærbilde fra Romteleskopet Hubble (NASA/ESA) fokuserer på galaksekjernen og den mer kompakte av galaksens to spiralarmer (eso1115b). I denne armen eksploderte i 1999 en supernova, dvs. en massiv stjerne i sluttfasen av sitt liv. Ved å sammenligne eldre bakkebaserte observasjoner, tidligere Hubble-bilder fra 2001 og disse bildene tatt i slutten av 2006, har astronomene kunnet studere i detalj hva som skjedde med stjernen etter at dødskrampene satte inn. Da sistnevnte bilder ble tatt i 2006 var supernovaen svunnet hen og ikke lenger synlig.

ESOs observasjoner kaster også lys på den andre enden av stjernenes livssyklus. Spredt langs store deler av galaksen, spesielt i den lengste av de to spiralarmene, sees mange rosa og røde flekker. Dette er områder der stjerner dannes, og fargen kommer fra lysende hydrogengass. Den intense strålingen fra nyfødte stjerner varmer opp gassen i skyene de ble dannet fra, slik at den gløder med en karakteristisk rødrosa farge.

Vekselvirkningen med galaksen som gav Kjøttkrokgalaksen dens uvanlige asymmetriske form, er sannsynligvis også årsaken til denne nylige bølgen med stjernedannelse. De samme tidevannskreftene som deformerte galaksen, forstyrret store gasskyer og fikk dem til å trekke seg sammen under sin egen gravitasjon, noe som er første steg på veien til stjernedannelse.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Oli Usher
Hubble/ESA
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6855
E-post: ousher@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1115 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1115no
Navn:NGC 2442
Type:Local Universe : Galaxy : Type : Spiral
Facility:Hubble Space Telescope, MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Wide-field view of the Meathook galaxy
Wide-field view of the Meathook galaxy
kun på engelsk
Hubble image of the Meathook galaxy
Hubble image of the Meathook galaxy
kun på engelsk
Wide-field view of the sky around the Meathook galaxy
Wide-field view of the sky around the Meathook galaxy
kun på engelsk
The Meathook Galaxy, NGC 2442, in the constellation of Volans
The Meathook Galaxy, NGC 2442, in the constellation of Volans
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the Meathook Galaxy
Zooming in on the Meathook Galaxy
kun på engelsk
Panning across the Meathook Galaxy
Panning across the Meathook Galaxy
kun på engelsk