eso1127no — Pressemelding

Europeisk ALMA-antenne blir nummer 16 på Chajnantor

ALMA snart klar for sine første vitenskapelige observasjoner

28. juli 2011

Den første europeiske antennen til ALMA-observatoriet (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) har nådd nye høyder, bokstavelig talt. 27. juli 2011 ble den 12 meter store antennen fraktet opp til observasjonsanlegget på Chajnantor-platået, kalt Array Operations Site (AOS), 5000 meter over havet. Her tar den plass sammen med antenner fra de andre internasjonale ALMA-partnerne og øker det foreløpige antall antenner ved AOS til 16.

Selv om 16 høres ut som et tilfeldig tall, er det nettopp det antall antenner som skal til for at ALMA kan begynne sine første vitenskapelige observasjoner. Begivenheten er derfor en viktig milepæl for prosjektet. Snart vil astronomene kunne ta i bruk ALMA og gjøre nye typer vitenskapelige undersøkelser.

Antennen er laget av det europeiske AEM-konsortiet [1] på oppdrag fra ESO, og ble i april overlevert til observatoriet ved Operations Support Facility (OSF) etter en seks måneder lang testperiode. Operasjonssentralen OSF ligger 2900 moh. ved foten av de chilenske Andesfjellene. Der ble antennen utstyrt med svært følsomme detektorer, som kjøles ned med flytende helium, og annen nødvendig elektronikk. Nå har en av de enorme ALMA-transporterne fraktet antennen den 28 km lange ørkenveien opp til AOS på fjellplatået. AOS er det endelige stoppestedet på en lang reise som begynte da komponentene til antennen ble framstilt på diverse fabrikker rundt om i Europa under ESOs strenge oppsyn.

"Det var fantastisk å se den første europeiske ALMA-antennen ankomme Chajnantor," forteller Stefano Stanghellini, prosjektleder for ALMA-antennene ved ESO. "Det er fra dette golde fjellplatået at disse teknologiske mesterverkene skal studere universet."

De første observasjonene med ALMA – det som på engelsk kalles "Early Science"-observasjoner – skal etter planen starte senere i år. Selv om ALMA fortsatt vil være under bygging, vil de 16 sammenkoblede antennene som da vil være tilgjengelig, likevel overgå alle tilsvarende teleskoper. Astronomer fra hele verden har sendt inn nesten tusen forslag til "Early Science"-observasjoner. Dette er omkring ni ganger mer enn det antall observasjoner som man forventer å gjennomføre i løpet av den første fasen av denne tidlige observasjonsrunden. Tallene viser tydelig hvor ivrige forskerne er etter å ta i bruk ALMA, selv på dette tidlige stadiet.

Den siste etappen fra OSF til Chajnantor-platået var relativt kort, men for ALMA utgjør det en stor forskjell. Fjellplatåets beliggenhet 5000 moh. (2100 m høyere enn OSF) gir observatoriet ekstremt gode og tørre forhold, noe som er helt avgjørende for observasjoner på millimeter- og submillimeterbølgelengder. Det er nemlig slik at de svake signalene fra verdensrommet lett absorberes av Jordas atmosfære. Jo høyere en observerer fra, desto bedre.

Selv om forholdene på Chajnantor er perfekte for ALMA, er den ekstreme høyden og mangelen på oksygen ubehagelig for mennesker. Det finnes en teknisk bygning på fjellet – faktisk en av de høyestliggende bygninger i verden – men folkene som jobber med ALMA gjør så mye som mulig fra det lavereliggende OSF, hvor de kan fjernstyre teleskopet.

Når ALMA står ferdig i 2013, vil det ha totalt 66 toppmoderne antenner som vil fungere sammen som ett kraftig kjempeteleskop for observasjoner på millimeter- og submillimeterbølgelengder. ALMA vil hjelpe astronomene å studere opprinnelsen til planeter, stjerner, galakser og til og med universet selv ved å observere kald molekylær gass i Melkeveien og enda lenger vekk, i tillegg til strålingsrestene fra Big Bang.

ALMA er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia, i samarbeid med Chile. Byggingen og driften av ALMA ledes i Europa av ESO, i Nord-Amerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), og i Øst-Asia av National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) står for den overordnede ledelse og administrasjon av byggefasen, oppdragstildeling og drift av ALMA.

25 europeiske ALMA-antenner, inkludert overnevnte, vil leveres av ESO gjennom en kontrakt med det europeiske AEM-konsortiet. I tillegg vil ALMA få totalt 25 antenner fra de nordamerikanske partnerne og 16 fra de østasiatiske.

Fotnoter

[1] AEM-konsortiet består av Thalis Alenia Space, European Industrial Engineering og MT-Mechatronics.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Stefano Stanghellini
ALMA Antenna Project Manager, ESO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6570
E-post: sstanghe@eso.org

Douglas Pierce-Price
Public Information Officer, ESO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1127 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1127no
Navn:ALMA transporters, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Bilder

European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
kun på engelsk
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
kun på engelsk
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
kun på engelsk
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
First European ALMA antenna on its way to Chajnantor
kun på engelsk
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
kun på engelsk

Videoer

European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16
kun på engelsk