eso1209no — Pressemelding

APEX studerer mørke skyer i Tyren

Stjernedannelse i mørke himmelflekker

15. februar 2012

Et nytt bilde fra APEX-teleskopet (Atacama Pathfinder Experiment) i Chile viser en mer enn ti lysår lang buktende struktur av kosmisk støv. Inni ligger nyfødte stjerner skjult, og tette gasskyer er akkurat i ferd med å trekke seg sammen for å danne enda flere stjerner. Skyen er et av de nærmeste stjernedannelsesområder man kjenner til. De kosmiske støvkornene er så kalde at observasjonene må gjøres på bølgelengder på rundt en millimeter for å kunne fange opp den svake gløden fra dem, slik LABOCA-kameraet på APEX nå har gjort.

Molekylskyen i stjernebildet Tyren ligger om lag 450 lysår fra Jorda. Bildet viser to deler av en lang trådlignende struktur, et såkalt filament, i molekylskyen. Delene kalles hhv. Barnard 211 og Barnard 213. Navnene stammer fra Edward Emerson Barnards fotografiske atlas over "mørke flekker på himmelen", som ble utarbeidet tidlig på 1900-tallet. I synlig lys framstår disse himmelregionene som mørke bånd uten stjerner. Barnard antok helt korrekt at utseendet skyldtes "blokkerende materiale i rommet".

I dag vet vi at disse mørke himmelflekkene egentlig er skyer av interstellar gass og støvkorn. Støvkornene – like små som partiklene i sot og fin sand – absorberer synlig lys og blokkerer dermed for de mange stjernene bak skyene. Molekylskyen i Tyren er spesielt mørk på synlige bølgelengder ettersom den mangler de massive stjernene som lyser opp tåkeskyene i andre stjernedannelsesområder slik som Oriontåken (se f.eks. eso1103). Støvkornene sender selv ut svak varmestråling, men fordi de har en ekstremt lav temperatur på ca. –260 grader Celsius, kan strålingen bare sees på bølgelengder på rundt en millimeter. Det er mye lengre enn hos synlig lys (bildene eso1209b og eso1209ea viser lysende strukturer i millimeterobservasjonene, mens samme områder avbildet i synlig lys framstår mørke).

Slike tette skyer av gass og støv er ikke bare til hinder for astronomene. De er også fødesteder for nye stjerner. Når skyene kollapser under sin egen gravitasjon, splittes de opp i klumper. Inni klumpene kan tette kjerner dannes, der hydrogengassen til slutt blir så tett og varm at fusjonsprosesser starter: en ny stjerne er født. En nyfødt stjerne er derfor omgitt av en kokong av tett støv, som gjør at den ikke kan observeres i vanlig, synlig lys. Det er grunnen til at observasjoner på lengre bølgelengder, deriblant millimeterområdet, er avgjørende for å forstå stjernedannelsens tidlige stadier.

Den delen av filamentet som er øverst til høyre i bildet, heter Barnard 211, mens den nede til venstre kalles Barnard 213. Observasjonene på millimeterbølgelengder fra LABOCA-kameraet på APEX-teleskopet, som altså avslører varmegløden fra de kosmiske støvkornene, er her gjengitt med oransje fargetoner oppå et bilde tatt i synlig lys av samme region. Den lyssterke stjernen ovenfor filamentet er φ Tauri, mens den delvis utenfor venstre bildekant heter HD 27482. Begge stjernene er nærmere oss enn filamentet og har ingen tilknytning til det.

Observasjonene viser at Barnard 213 allerede har delt seg opp og dannet tette kjerner – jevnfør de lysende klumpene av glødende støv på bildet. Stjernedannelsen er altså allerede i gang her. Barnard 211 er derimot på et noe tidligere utviklingsstadium; skyene er fortsatt i ferd med å kollapse og fragmentere, noe som i framtiden vil lede til stjernedannelse. Denne regionen er derfor et ypperlig sted for å studere hvordan Barnards mørke himmelflekker inngår i stjernenes livssyklus.

Observasjonene ble gjort av Alvaro Hacar (Observatorio Astronómico Nacional-IGN, Madrid, Spania) og hans samarbeidspartnere. LABOCA-kameraet er montert på det 12 meter store APEX-teleskopet, som holder til på Chajnantor-platået 5000 moh. i de chilenske Andesfjellene. APEX er et foregangsprosjekt for neste generasjons submillimeterteleskop, ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), som for tiden bygges og drives på samme fjellplatå.

Mer informasjon

APEX er et samarbeidsprosjekt mellom Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR), Onsala Space Observatory (OSO) og ESO. ESO er ansvarlig for driften av teleskopet.

ALMA er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia, i samarbeid med Chile. Byggingen og driften av ALMA ledes i Europa av ESO, i Nord-Amerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), og i Øst-Asia av National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) står for den overordnede ledelse og administrasjon av byggefasen, oppdragstildeling og drift av ALMA.

I 2012 feirer European Southern Observatory (ESO) 50-årsjubileum. ESO er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Alvaro Hacar González
Observatorio Astronómico Nacional (OAN-IGN)
Madrid, Spain
Tlf.: +34 915270107 ext 326
E-post: a.hacar@oan.es

Mario Tafalla
Observatorio Astronómico Nacional (OAN-IGN)
Madrid, Spain
Tlf.: +34 915270107 ext 337
E-post: m.tafalla@oan.es

Douglas Pierce-Price
ESO ALMA/APEX Public Information Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1209 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1209no
Navn:Barnard 211, Barnard 213
Type:Milky Way : Nebula : Appearance : Dark : Molecular Cloud
Facility:Atacama Pathfinder Experiment
Instruments:LABOCA

Bilder

APEX image of a star-forming filament in Taurus
APEX image of a star-forming filament in Taurus
kun på engelsk
Millimetre-range and visible-light views of a star-forming filament in Taurus
Millimetre-range and visible-light views of a star-forming filament in Taurus
kun på engelsk
Diagram showing the position of Barnard 211 and Barnard 213 in Taurus
Diagram showing the position of Barnard 211 and Barnard 213 in Taurus
kun på engelsk
Digitized Sky Survey image of part of the Taurus molecular cloud
Digitized Sky Survey image of part of the Taurus molecular cloud
kun på engelsk

Videoer

APEX Turns its Eye to Dark Clouds in Taurus (zoom)
APEX Turns its Eye to Dark Clouds in Taurus (zoom)
kun på engelsk
APEX Turns its Eye to Dark Clouds in Taurus (pan)
APEX Turns its Eye to Dark Clouds in Taurus (pan)
kun på engelsk

Bildesammenligninger

Mouseover comparison of a star-forming filament in Taurus seen at millimetre-range wavelengths and in visible light
Mouseover comparison of a star-forming filament in Taurus seen at millimetre-range wavelengths and in visible light
kun på engelsk