eso1306no — Pressemelding

Måketåkens vinger

6. februar 2013

Et nytt bilde fra ESO viser et utsnitt av en sky av støv og lysende gass kalt Måketåken. Disse tynne, rødlysende skyene danner "vingene" til den kosmiske fuglen og bukter seg gjennom himmellandskapet sammen med mørke skyer og glitrende stjerner. Observasjonene er gjort med Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium i Chile.

Måketåken strekker seg langs grensen mellom stjernebildene Store hund og Enhjørningen på den sørlige himmelhalvkule. Tåken er en enorm sky bestående hovedsakelig av hydrogengass, og er et eksempel på det astronomene kaller et HII-område. Varme stjerner fødes inni slike skyer og deres intense ultrafiolette stråling får den omliggende gassen til å lyse sterkt.

Den røde gløden i bildet er et tydelig tegn på tilstedeværelsen av ionisert hydrogen [1]. Måketåken, med det offisielle navnet IC 2177, er et komplekst objekt. Det har et fuglelignende omriss og består av tre store gasskyer: Sharpless 2-292 (se eso1237) danner hodet, dette nye bildet viser deler av Sharpless 2-296, som utgjør de store vingene, mens Sharpless 2-297 er et lite knutete vedheng på tuppen av måkens høyre vinge [2].

Alle tre objektene er oppført i Sharpless-katalogen, en liste over drøyt 300 glødende gasskyer utarbeidet av den amerikanske astronomen Stewart Sharpless på 1950-tallet. Før Sharpless utga katalogen var han doktorgradsstudent ved Yerkes-observatoriet nær Chicago (USA), hvor han og sine kollegaer publiserte observasjoner som var med å vise at Melkeveien er en spiralgalakse med enorme, buede armer.

Spiralgalakser kan inneholde tusenvis av HII-områder, de aller fleste konsentrert langs spiralarmene. Måketåken ligger i en av Melkeveiens spiralarmer. Hos andre galaksetyper er bildet et annet: Irregulære galakser har HII-områder, men disse er vilkårlig spredt rundt i galaksen. I elliptiske galakser, derimot, synes HII-områder å være helt fraværende. Tilstedeværelsen av HII-områder i en galakse er en indikasjon på at det fortsatt foregår aktiv stjernedannelse der.

Bildet av Sharpless 2-296 er tatt med Wide Field Imager (WFI), et stort kamera montert på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium i Chile. Det viser kun en liten bit av stjernetåken, nærmere bestemt en stor gassky der varme stjerner fødes på løpende bånd. Sharpless 2-296 lyses opp av flere meget lyssterke unge stjerner . Det finnes mange flere stjerner enn de som sees her – en av dem er så lyssterk at den på bilder av hele tåkekomplekset framstår som måkens øye.

Vidvinkelbilder av denne himmelregionen kan by på en rekke interessante astronomiske objekter. De unge, lyssterke stjernene i tåken tilhører den nærliggende stjernedannelsesregionen CMa R1 i Store hund, et stjernebilde som for øvrig er fullt av lyssterke stjerner og stjernehoper. I nærheten av Måketåken finner vi dessuten stjernetåken Tors hjelm, et objekt som ble avbildet med ESOs Very Large Telescope (VLT) i forbindelse med ESOs 50-årsjubileum 5. oktober 2012 med hjelp fra Brigitte Bailleul, vinneren av konkurransen "Tvitre deg til VLT!" (eso1238a).

Fotnoter

[1] Astronomer bruker betegnelsen HII om ionisert hydrogen og HI om atomært hydrogen. Et hydrogenatom består av et elektron (–) og et proton (+). I en ionisert gass er atomene delt opp i frie elektroner og positive ioner, i dette tilfelle bare enkeltprotoner.

[2] Objektene har de offisielle betegnelsene Sh 2-292, Sh 2-296 og Sh 2-297 (henholdsvis) i den astronomiske databasen SIMBAD.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1306 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1306no
Navn:IC 2177, Seagull Nebula
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Den glødende skyen Sharpless 2-296, en del av Måketåken
Den glødende skyen Sharpless 2-296, en del av Måketåken
Måketåken på grensen mellom stjernebildene Enhjørningen og Store hund
Måketåken på grensen mellom stjernebildene Enhjørningen og Store hund
Vidvinkelbilde av hele Måketåken (IC 2177)
Vidvinkelbilde av hele Måketåken (IC 2177)

Videoer

Zoom inn på vingene til Måketåken
Zoom inn på vingene til Måketåken
Panorering over deler av Måketåken
Panorering over deler av Måketåken