eso1326no — Pressemelding

Ny type variable stjerner oppdaget

Ørsmå lysstyrkevariasjoner avdekker helt ny stjernetype

12. juni 2013

Astronomer har funnet en ny type variable stjerner ved hjelp av det sveitsiske Euler-teleskopet ved ESOs La Silla-observatorium i Chile. Forskerteamet gjorde oppdagelsen da de registrerte svært små lysstyrkevariasjoner hos enkelte medlemmer i en stjernehop. Observasjonene avslørte at stjernene hadde hittil ukjente egenskaper, som strider mot gjeldende teorier og reiser spørsmål om årsaken til variasjonene.

Sveitsere er med rette berømt for sitt håndverk når det gjelder å lage ekstremt presise instrumenter. Nå har et sveitsisk team fra Genève-observatoriet oppnådd ekstraordinær  nøyaktighet i sine lysstyrkemålinger i forbindelse med et observasjonsprogram som strekker seg over mange år og som anvender et forholdsvis lite teleskop på 1,2 meter. Forskerne oppdaget en ny type variable stjerner ved å måle ørsmå variasjoner i stjernenes lysstyrke. 

De nye resultatene er basert på jevnlige målinger av lysstyrken til mer enn tre tusen stjerner i den åpne hopen NGC 3766 [1] over et tidsrom på syv år. Dataene viser at 36 av hopens stjerner følger et uventet mønster: de har regelmessige lysstyrkevariasjoner med amplituder på kun 0,1 % av stjernenes normale lysstyrker. Perioden til variasjonene er mellom to og 20 timer. Stjernene er noe varmere og mer lyssterke enn Sola, men virker ellers tilsynelatende alminnelige. Den nye typen variable stjerner har enn så lenge ikke fått noe navn.

Presisjonen i målingene er dobbelt så god som det man har oppnådd i tilsvarende studier med andre teleskoper – og god nok til å avdekke disse minimale lysstyrkevariasjonene for første gang.

"Nøyaktigheten har vi oppnådd takket være observasjoner av høy kvalitet og meget grundige analyser av dataene, men også fordi vi har utført et omfattende observasjonsprogram som har strukket seg over hele syv år," forklarer teamleder Nami Mowlavi. "Det ville neppe vært mulig å skaffe så mye observasjonstid på et større teleskop."

Mange stjerner på himmelen er klassifisert som variable eller pulserende fordi deres tilsynelatende lysstyrke forandrer seg. Akkurat hvordan lysstyrken endrer seg, avhenger på en kompleks måte av egenskaper i stjernens indre. Dette fenomenet har gitt opphav til en hel gren innen astrofysikken kalt astroseismologi, der astronomer "lytter" til stjernenes vibrasjoner for å undersøke stjernenes fysiske egenskaper og lære mer om hva som foregår i deres indre.

"Det at denne nye typen variable stjerner faktisk eksisterer, er en utfordring for astrofysikere," sier teammedlem Sophie Saesen. "Dagens teoretiske modeller forutsier at lysstyrken deres ikke burde variere i det hele tatt, så nå jobber vi med å finne ut mer om hvordan denne nye stjernetypen faktisk oppfører seg."

Selv om årsaken til lysstyrkevariasjonen foreløpig ikke er kjent, har forskerne funnet et interessant spor: Enkelte av stjernene ser ut til å rotere meget hurtig om sin egen aske. Rotasjonshastigheten er faktisk mer enn halvparten av den kritiske hastigheten, som er grensen der stjernene blir ustabile og begynner å slynge materiale ut i rommet.

"Under slike forhold vil den raske rotasjonen ha en klar innvirkning på hva som foregår i en stjernes indre, men vi er foreløpig ikke i stand til å lage gode nok modeller for disse stjernene," forklarer Mowlavi. "Vi håper oppdagelsen vår vil oppmuntre spesialister til å se nærmere på problemet slik at man kan oppklare hva som ligger til grunn for denne mystiske variabiliteten."

Fotnoter

[1] Denne stjernehopen er en av mange som inngår i dette store observasjonsprosjektet. NGC 3766 ligger rundt 7000 lysår fra Jorda i stjernebildet Kentauren på den sørlige himmelhalvkule. Alderen er beregnet til omkring 20 millioner år.

Mer informasjon

Denne studien presenteres i en forskningsartikkel i journalen Astronomy & Astrophysics 12. juni 2013: "Stellar variability in open clusters I. A new class of variable stars in NGC 3766" av N. Mowlavi et al.

Forskerteamet består av N. Mowlavi, F. Barblan, S. Saesen og L. Eyer, alle fra Genève-observatoriet i Sveits.

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Nami Mowlavi
Geneva Observatory, University of Geneva/ISDC
Switzerland
Tlf.: +41 22 37 92 194
E-post: Nami.Mowlavi@unige.ch

Sophie Saesen
Geneva Observatory, University of Geneva
Switzerland
Tlf.: +41 22 379 24 46
E-post: Sophie.Saesen@unige.ch

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1326 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1326no
Navn:NGC 3766
Type:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open
Facility:Swiss 1.2-metre Leonhard Euler Telescope

Bilder

Stjernehopen NGC 3766
Stjernehopen NGC 3766
Posisjonen til NGC 3766 i stjernebildet Kentauren
Posisjonen til NGC 3766 i stjernebildet Kentauren
Inni domen til Leonhard Euler-teleskopet på La Silla
Inni domen til Leonhard Euler-teleskopet på La Silla

Videoer

Zoom inn på stjernehopen NGC 3766
Zoom inn på stjernehopen NGC 3766
Stjernehopen NGC 3766
Stjernehopen NGC 3766