Kids

eso1422no — Pressemelding

Stjernesøskens liv og død

23. juli 2014

På dette nye bildet fra ESOs La Silla-observatorium i Chile sees en gruppe unge stjerner mot et vakkert bakteppe av glødende gasskyer og mørke støvbånd. Stjernehopen med navnet NGC 3293 var selv bare en sky av gass og støv for rundt ti millioner år siden. Etter hvert som stjerner begynte å dannes, utviklet den seg til den lyssterke stjerneansamlingen vi ser her. Hoper som dette er kosmiske laboratorier som lar astronomer lære mer om hvordan stjerner utvikler seg.

Den vakre stjernehopen NGC 3293 er å finne 8000 lysår fra Jorda i stjernebildet Kjølen. Den ble oppdaget i 1751 av den franske astronomen Nicolas-Louis de Lacaille under hans opphold i det som i dag er Sør-Afrika. Teleskopet han brukte hadde en objektivdiameter på kun 12 mm. Hopen er en av de mest lyssterke på den sørlige himmelhalvkule og kan enkelt sees med det blotte øye på en klar natt.

Stjernehoper som NGC 3293 inneholder stjerner som ble dannet på samme tid og fra den samme gass- og støvsky, hvilket gjør at alle medlemmene har samme kjemiske sammensetning. Det er nettopp dette som gjør stjernehoper så nyttige for å teste teorier for hvordan stjerner utvikler seg.

Størsteparten av stjernene du ser her er meget unge. Hopens alder er mindre enn 10 millioner år. Stjernene er for babyer å regne når man tar i betraktning at Sola er 4,6 milliarder år gammel og likevel bare midtveis i sitt livsløp. Lyssterke, blå og ungdommelige stjerner er vanlige i åpne hoper som NGC 3293 og den mer kjente Kappa Crucis-hopen, som også går under navnene Smykkeskrinet og NGC 4755.

Hver åpne stjernehop dannes fra en gigantisk sky av molekylær gass, og stjernene i dem holdes samlet på grunn av gjensidige gravitasjonskrefter. På lang sikt er imidlertid ikke disse kreftene sterke nok til å beskytte hopen mot nære møter med andre hoper og gasskyer. Stjernene i åpne hoper glir derfor sakte fra hverandre, slik at hopene typisk eksisterer i bare noen få hundre millioner år. Kulehoper, derimot, er mye tettere bundet gravitasjonsmessig sett. De holder sin sfæriske form i milliarder av år og inneholder mange flere stjerner.

Selv om enkelte observasjoner kan type på at det fortsatt foregår stjernedannelse i NGC 3293, antar man at flesteparten eller kanskje samtlige av de nesten femti stjernene i denne hopen ble dannet i én omgang. Men selv om stjernene er like gamle, ser ikke alle like strålende unge ut. Noen av dem virker definitivt å ha passerte middagshøyden i livet for lenge siden. Det er ved å sammenligne egenskapene til stjernene i hopen at astronomer kan lære mer om hvordan og hvorfor stjerner utvikler seg i ulikt tempo.

Ta for eksempel den klare, oransje stjernen nede til høyre i hopen. Denne svære stjernen, en såkalt rød kjempe på fagspråket, ble født som en av de største og mest lyssterke eksemplarer i sitt kull. Men tunge, lyssterke stjerner lever korte liv. Etter hvert som stjernen begynte å gå tom for drivstoff i kjernen, endret den indre dynamikken seg. Stjernen este ut og overflatetemperaturen sank. I dag er den altså en rød kjempe. Den nærmer seg slutten av sitt liv samtidig som dens søsken fortsatt befinner seg i stadiet astronomene kaller pre-hovedserie, som er perioden før det lange, stabile hovedseriestadiet som utgjør mesteparten av en stjernes liv. På bildet sees pre-hovedseriestjernene i sine beste år – strålende, varme og hvite med en rødglødende og støvete stjernetåke i bakgrunnen.

Bildet er tatt med vidvinkelkameraet Wide Field Imager (WFI) på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium i det nordlige Chile.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1422 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1422no
Navn:NGC 3293
Type:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open
Milky Way : Nebula
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Den åpne stjernehopen NGC 3293
Den åpne stjernehopen NGC 3293
Stjernehopen NGC 3293 i stjernebildet Kjølen
Stjernehopen NGC 3293 i stjernebildet Kjølen

Videoer

Zoom inn på den lyssterke stjernehopen NGC 3293
Zoom inn på den lyssterke stjernehopen NGC 3293
Et nærmere blikk på stjernehopen NGC 3293
Et nærmere blikk på stjernehopen NGC 3293
Zooming in on the bright star cluster NGC 3293 (fulldome)
Zooming in on the bright star cluster NGC 3293 (fulldome)
kun på engelsk