eso1503no — Pressemelding

Himmelmonsterets munn

VLT fotograferer kometglobulen CG4

28. januar 2015

Kometglobulen CG4 framstår på dette portrettet fra ESOs Very Large Telescope som en åpen kjeft på et fryktinngytende, himmelsk monster. Selv om objektet stråler i all sin prakt på dette nye bildet, er det egentlig en meget lyssvak tåke som er vanskelig å observere. CG4s sanne natur er fortsatt et mysterium for astronomene.

I 1976 ble flere avlange, kometlignende objekter oppdaget på bilder av nattehimmelen tatt med UK Schmidt-teleskopet i Australia. På grunn av utseendet ble de kalt kometglobuler ("cometary globules" på engelsk), selv om de ikke har noe til felles med kometer. Objektene befant seg i et stort område med lysende gass kalt Gumtåken. De hadde tette, mørke og støvfylte hoder og lange, lyssvake haler, som gjerne pekte vekk fra den kjente Vela-supernovaresten, som holder til i midten av Gumtåken. Selv om disse objektene ikke ligger spesielt langt unna oss, tok det astronomene lang tid å finne dem. De lyser svært svakt og er derfor vanskelige å oppdage.

Objektet på dette nye bildet, CG4 (også kalt Guds hånd), er en av disse kometglobulene. Den ligger omkring 1300 lysår unna Jorda, i stjernebildet Akterstavnen på den sørlige himmelhalvkule.

CG4s hode, som er den delen av kometglobulen som er synlig på dette bildet, har en diameter på 1,5 lysår og kan minne om gapet på et gigantisk, kosmisk beist. Globulens åtte lysår lange hale peker nedover og er ikke synlig her. I astronomisk målestokk er dette en høvelig liten sky.

Denne forholdsvis beskjedne størrelsen er et typisk trekk ved kometglobuler. Alle kometglobuler astronomene så langt har funnet i Melkeveien, er isolerte og relativt små skyer av nøytral gass og støv, omgitt av varmt, ionisert materiale.

CG4s hode er en tett sky av gass og støv, som er synlig bare fordi den lyses opp av nærliggende stjerner. Stjernenes intense stråling tærer sakte, men sikkert på globulens hode og eroderer vekk de ørsmå partiklene som sprer stjernelyset. Skyen inneholder likevel nok gass til å danne flere stjerner på størrelse med vår egen sol. Den føder faktisk stjerner i dette øyeblikk. Kanskje ble den langvarige prosessen satt i gang da strålingen og stjernevindene fra stjernene som lyser opp Gumtåken, nådde fram til CG4.

Hvorfor CG4 og andre kometglobuler ser ut slik de gjør, er fortsatt gjenstand for diskusjon blant forskere. Det finnes i dag to teorier. Kometglobulene kan opprinnelig ha vært kulerunde stjernetåker, som etter hvert endret form og utseende på grunn av effektene fra en kraftig supernovaeksplosjon i nabolaget. Andre astronomer ser derimot for seg at kometglobulene formes av stjernevinder og ioniserende stråling fra varme, massive OB-stjerner. Kanskje leder denne påvirkningen først til en type strukturer som har fått det snodige, men passende kallenavnet "elefantsnabler", før de omsider ender opp som kometglobuler.

For å komme nærmere et svar, må astronomene beregne massen, tettheten, temperaturen og hastigheten til materialet i globulene. Disse egenskapene kan utledes fra målinger av spektrallinjene til molekylgassen i objektene. Spektrallinjene er i dette tilfellet enklest å observere på millimeterbølgelengder, noe som passer teleskoper som Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) perfekt.

Bildet ble tatt som del av ESOs Cosmic Gems-program. Hensikten er å ta bilder av fascinerende, spennende eller vakre himmelobjekter og anvende dem til utdannings- og formidlingsformål. Prosjektet utnytter teleskoptiden som ikke kan brukes til vitenskapelige observasjoner. Dataene som samles inn, kan likevel være aktuelle for forskningsprosjekter og gjøres derfor tilgjengelige for profesjonelle astronomer gjennom ESOs vitenskapsarkiv.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1503 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1503no
Navn:CG4
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS1

Bilder

Kometglobulen CG4 avbildet av VLT
Kometglobulen CG4 avbildet av VLT
Kometglobulen CG4 i stjernebildet Akterstavnen
Kometglobulen CG4 i stjernebildet Akterstavnen
Vidvinkelbilde av himmelen rundt kometglobulen CG4
Vidvinkelbilde av himmelen rundt kometglobulen CG4

Videoer

Zoom inn på kometglobulen CG4
Zoom inn på kometglobulen CG4
Panorering over VLTs bilde av kometglobulen CG4
Panorering over VLTs bilde av kometglobulen CG4