eso1613nb — Pressemelding

Fire lasere over Paranal

Four Laser Guide Star Facility installert på ESOs Very Large Telescope

27. april 2016

26. april 2016 ble det avholdt en tilstelning ved ESOs Paranal-observatorium i Chile for å markere «første lys» for de fire kraftige laserne som utgjør en sentral del av adaptiv optikk-systemet på ESOs Very Large Telescope (VLT). Deltagerne fikk overvære et forrykende show med banebrytende laserteknologi på himmelen over observatoriet. Laserguidestjernene er de kraftigste som noensinne er tatt i bruk i astronomien, og dette er første gang man anvender et system med flere laserguidestjerner ved ESO.

Til stede ved arrangementet var ansatte ved ESO og ledende representanter fra selskapene som har framstilt de ulike komponentene av det nye systemet.

Systemet har fått navnet Four Laser Guide Star Facility, forkortet 4LGSF, og sender fire 22-watts laserstråler opp på himmelen for å danne kunstige såkalte guidestjerner. Laserne får natriumatomer i den øvre atmosfæren til å gløde slik at de framstår som ekte stjerner sett gjennom teleskopet [1]. De kunstige stjernene gjør at adaptiv optikk-systemet i sanntid kan kompensere for den slørende effekten Jordas urolige atmosfære har på observasjonene. Resultatet er svært skarpe bilder. Ved å bruke mer enn bare én laser er systemet i stand til å kartlegge turbulensen i atmosfæren mye mer nøyaktig og dermed sørge for betydelig bedre bildekvalitet over et større synsfelt. Foruten laserne består adaptiv optikk-systemet blant annet av ulike sensorer og datastyrte, deformerbare speil.

4LGSF er et godt eksempel på hvordan ESO gjør det mulig for europeisk industri å sette i gang kompliserte forsknings- og utviklingsprosjekter. Fiberlaserne i 4LGSF er dessuten et av de mest vellykkede tilfeller av teknologioverføring fra ESO til industrien.

Den tyske hovedentreprenøren TOPTICA hadde ansvaret for lasersystemet og leverte oscillatoren, frekvensdobleren og programvaren for kontrollsystemet. «TOPTICA har hatt stor nytte av samarbeidet med ESO. Rent personlig har det vært moro å være involvert i astronomi, som er en av mine gamle lidenskaper, og ikke minst å jobbe tett med ESOs meget dyktige stab. Prosessen har dessuten vært inspirerende når det gjelder vår egen kommersielle produktutvikling,» sa selskapets president Wilhelm Kaenders. [2]

Kanadiske MPBC leverte fiberlaserpumpene og Raman-forsterkerne, som er basert på et av ESOs patenter. Under arrangementet uttalte selskapets president, Jane Bachynski, følgende: «MPBC er stolte av å ha jobbet sammen med ESO i utviklingen av nye og mye kraftigere Raman-forsterkerne, slik at vi kunne bringe denne teknologien til stjernene. Å endelig se laserne på himmelen markerer høydepunktet på en mange år lang reise med hardt arbeid av alle involverte.» [3]

TNO i Nederland produserte optikken som utvider laserstrålene og retter dem opp på himmelen. «TNO har satt stor pris på det gode samarbeidsmiljøet under utviklingen av systemets optikk. Vi ser fram til å kunne jobbe med ESO og de andre partnerne i 4LGSF-prosjektet også i framtiden,» uttalte Paul de Krom, administrerende direktør i TNO. [4]

4LGSF er nå del av adaptiv optikk-systemet Adaptive Optics Facility på VLTs hovedteleskop nr. 4 (Unit Telescope 4). 4LGSF produserer fire laserguidestjerner som instrumentene GALACSI/MUSE og GRAAL/HAWK-I bruker for å gjøre enda bedre og skarpere observasjoner av himmelobjektene. 4LGSF gjør at Paranal-observatoriet fortsatt har det mest avanserte adaptiv optikk-systemet – og dessuten det største antall slike systemer – blant alle astronomiske observatorier som er i drift i dag.

4LGSF-laserne ble utviklet av ESO i samarbeid med ulike europeiske industriselskaper. Keck-observatoriet (som sammen med Europakommisjonen bidro økonomisk til utviklingsarbeidet) og Subaru-teleskopet har allerede anskaffet disse industrielle laserne. Laserne vil senere også bli tatt i bruk ved Gemini-observatoriet, og de vil dessuten være det foretrukne valg for flere andre observatorier og framtidige ekstremt store teleskoper.

All den nye teknologien som er utviklet i forbindelse med 4LGSF, baner vei for adaptiv optikk-systemet på det som vil bli verdens aller største optiske teleskop, nemlig European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Fotnoter

[1] 4LGSF er et andregenerasjons laserguidestjernesystem konstruert av ESO til bruk i adaptiv optikk-systemet (Adaptive Optics Facility) på et av de fire hovedteleskopene som inngår i Very Large Telescope. To kritiske komponenter med lang leveringstid, nærmere bestemt lasersystemet og optikken for å projisere laserne opp på himmelen, ble anskaffet fra industrien. Lasersystemet til 4LGSF er basert på Raman-fiberlasere, en teknologi som er utviklet ved ESO og senere patentert og lisensiert til industrien.

[2] Dette prosjektet har medført at TOPTICA har kunnet utvikle lasere som opererer i andre bølgelengdeområder og med høyere effekt enn tidligere. Selskapet produserer nå SodiumStar 20/2-laseren, som anses som en kvasistandard for eksisterende og planlagte teleskoper over hele verden. Alle såkalte ekstremt store teleskoper som er under bygging eller planlegging, tar utgangspunkt i denne SodiumStar-laseren. TOPTICAs arbeidsstokk har vokst fra 80 til mer enn 200 personer i løpet av de sju årene selskapet har jobbet med ESO.

[3] MPBCs samarbeid med ESO har gitt flere positive følger, blant annet i form av en serie produkter for enkeltfrekvensforsterkning på nær sagt hvilken som helst bølgelengde. Produktene er interessante for både vitenskapelige og kommersielle forskningsinstitusjoner.

[4] I utviklingsarbeidet fikk TNO bidrag fra mange leverandører i Nederland (Vernooy, Vacutech, Rovasta, Schott Benelux, Maxon Motor Benelux, IPS technology, Sensordata og WestEnd) så vel som i andre internasjonale selskaper (RMI, Qioptiq, Laser Components, Carl Zeiss, GLP, Faes, Farnell, Eriks og Pfeiffer). Samarbeidet med ESO bærer frukter i form av blant annet økt kunnskap og ny teknologi, hvilket kommer TNOs nederlandske og europeiske partnere til nytte innenfor flere områder, deriblant astronomi, produksjon av halvledere, kommunikasjon, medisinsk utstyr, romforskning og jordobservasjon.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskoper. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er en viktig partner i ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Domenico Bonaccini Calia
ESO
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6567
Mob.: +49 (0) 174 5246 013
E-post: Domenico.Bonaccini@eso.org

Wolfgang Hackenberg
ESO
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6782
E-post: whackenb@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1613 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1613nb
Navn:Laser Guide Star
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Very Large Telescope
Instruments:4LGSF

Bilder

Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Skjematisk framstilling av Four Laser Guide Star Facility på ESOs VLT
Skjematisk framstilling av Four Laser Guide Star Facility på ESOs VLT
Markering av «første lys» for Four Laser Guide Star Facility på ESOs VLT
Markering av «første lys» for Four Laser Guide Star Facility på ESOs VLT
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet

Videoer

Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
Verdens kraftigste laserguidestjerner installert ved Paranal-observatoriet
The VLT's Laser Guide Star Facility
The VLT's Laser Guide Star Facility
kun på engelsk
Yepun's lasers ignore the clouds
Yepun's lasers ignore the clouds
kun på engelsk
Laser — do not look into the beam!
Laser — do not look into the beam!
kun på engelsk
Four lasers fire into the atmosphere
Four lasers fire into the atmosphere
kun på engelsk
Laser beams over Paranal
Laser beams over Paranal
kun på engelsk
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
kun på engelsk