eso1623nb — Pressemelding

Mens Jupiter venter på Juno

Spektakulære VLT-bilder av Jupiter offentliggjort kun dager før romsonden Juno ankommer

27. juni 2016

I anledning NASA-sonden Junos nært forestående Jupiter-besøk har astronomer benyttet seg av ESOs Very Large Telescope for å ta spektakulære infrarøde bilder av gasskjempen. Observasjonene er del av et prosjekt hvor målet er å lage høyoppløste kart av planetens atmosfære. Dataene vil bidra til økt kunnskap om Jupiter og ikke minst gjøre romsonden bedre forberedt til målingene den selv skal utføre over de neste månedene i bane rundt kjempeplaneten.

Et team ledet av Leigh Fletcher ved Universitetet i Leicester i Storbritannia presenterer denne uken nye bilder av Jupiter på Royal Astronomical Society sitt nasjonale astronomimøte i Nottingham. Bildene er tatt med VISIR-instrumentet på ESOs Very Large Telescope (VLT) i forbindelse med en målrettet kampanje for å øke vår forståelse av Jupiters atmosfære før NASAs romsonde Juno [1] ankommer tidlig i juli i år. Juno ble skutt opp i 2011 og har lagt bak seg nesten 3000 millioner kilometer på sin reise til Jupiter-systemet.

Flere teleskoper på Hawaii og i Chile har bidratt med data til kampanjen. I tillegg har det kommet inn mange bilder tatt av amatørastronomer verden rundt. Observasjonene gir ikke bare øyeblikksbilder av planeten, de avslører også hvordan Jupiter-atmosfæren [2] har utviklet og forandret seg i månedene før Junos ankomst.

Det kan kanskje virke rart at dette observasjonsprosjektet med bakkebaserte teleskoper er ansett å være så viktig, all den tid romsonder kan gjøre målinger og samle data uten de mange begrensningene som observatorier her på Jorda lider under.

Leigh Fletcher understreker viktigheten av innsatsen som har blitt gjort de seneste månedene: «Disse atmosfærekartene vil gi oss en viktig pekepinn på hva Juno vil være vitne til i de kommende månedene. Observasjoner på forskjellige bølgelengder over hele det infrarøde spekteret gjør at vi kan danne oss et tredimensjonalt bilde av hvordan energi og gass transporteres opp gjennom planetatmosfæren.»

En av de største utfordringene til bakkebaserte teleskoper er å ta skarpe bilder gjennom Jordas urolige og stadig skiftende atmosfære. Disse nye bildene av Jupiters egen turbulente atmosfære var mulige takket være en avbildningsteknikk man på engelsk kaller «lucky imaging». Metoden går ut på å ta tusenvis av svært korte eksponeringer av Jupiter med VISIR-instrumentet. Deretter plukker man ut de «heldige» bildene, det vil si dem som er minst påvirket av turbulensen i jordatmosfæren. Resten av eksponeringene forkastes. De utvalgte bildene kombineres så ved hjelp av en spesiell dataalgoritme, der man til slutt ender opp med et forbløffende detaljert bilde.

«Den samlede innsatsen fra amatørastronomer og forskere har gjennom de siste åtte måneder gitt oss et utrolig rikholdig datamateriale. Sammen med Junos nærstudier vil spesielt de infrarøde VISIR-bildene gjøre det mulig for forskere å kartlegge Jupiters globale temperaturstruktur, skydekke og gassfordeling,» forklarer Glenn Orton, leder av den bakkebaserte kampanjen.

Juno-sondens oppdrag for å avsløre Jupiters hemmeligheter starter for alvor i juli. Nye og etterlengtede resultater om planeten vil med sikkerhet komme, og noen av disse vil man kunne takke den bakkebaserte innsatsen for.

Fotnoter

[1] Juno-sonden er oppkalt etter hustruen til guden Jupiter i romersk mytologi. Guden omgav seg med skyer for å skjule all sin ugagn, og det var bare Juno som klarte å trenge gjennom skyene og se hans sanne natur.

[2] Jupiter har ingen fast overflate. Atmosfæren går i stedet gradvis over i væskeform et kort stykke ned mot sentrum. Det samme er tilfelle for de tre andre gasskjempene i solsystemet vårt.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskoper. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er en viktig partner i ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Leigh Fletcher
University of Leicester
United Kingdom
Tlf.: +44 116 252 3585
E-post: leigh.fletcher@leicester.ac.uk

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Robert Massey
Deputy Executive Director, Royal Astronomical Society
United Kingdom
Tlf.: +44 (0)20 7292 3979
E-post: rm@ras.org.uk

Anita Heward
Royal Astronomical Society
Mob.: +44 (0)7756 034 243
E-post: anitaheward@btinternet.com

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1623 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1623nb
Navn:Jupiter
Type:Solar System : Planet
Facility:Very Large Telescope
Instruments:VISIR

Bilder

Jupiter avbildet med VISIR-instrumentet på VLT
Jupiter avbildet med VISIR-instrumentet på VLT
To sider av Jupiter
To sider av Jupiter
Jupiter sett i infrarødt lys (med VISIR) og synlig lys (med amatørteleskop)
Jupiter sett i infrarødt lys (med VISIR) og synlig lys (med amatørteleskop)

Videoer

Jupiter avbildet med VISIR-instrumentet på VLT
Jupiter avbildet med VISIR-instrumentet på VLT