eso1829nb — Pressemelding

17 millioner euro til europeisk innovasjon innen deteksjon og avbildning

5. september 2018

Det banebrytende ATTRACT-initiativet kombinerer forskningslaboratorier i verdensklasse og bedriftsledelseseksperter for å skape et europeisk økosystem for innovasjon. Målet er å akselerere utviklingen av banebrytende teknologier og deres vei til markedet. Initiativet, der ESO er en partner, vil finansiere 170 sensor- og avbildningsideer med markedspotensiale, og har som mål å skape produkter, tjenester, bedrifter og jobber basert på ny detekterings- og avbildningsteknologi.

For å utløse banebrytende innovasjon, vil ATTRACT-prosjektet legge 17 millioner euro til finansieringen av 170 prosjekter som utvikler deteksjons- og avbildningsteknologier i Europa.x'

ESO bygger og drifter noen av verdens mest avanserte bakkebaserte astronomiske teleskoper, og er dermed avhengig av banebrytende deteksjons- og avbildningsteknologi. Som partner i ATTRACT, vil ESO dra nytte av gjennombruddene som fremmes av ATTRACT-prosjektet.

«Prosessen med å utvikle ny vitenskap til teknologier som muliggjør banebrytende innovasjon skjer ofte ved en tilfeldighet. ATTRACT har som hensikt å skape og distribuere mekanismer og et permanent system for å oppnå en slik transformasjon», sier Henry Chesbrough, som først innførte termen «åpen innovasjon» og som er en spesialrådgiver for ATTRACT. «I motsetning til inkrementell innovasjon, som genererer reaktive eller adaptive responser på et problem, er banebrytende innovasjon drevet av et ønske om å forutse nye eller fremtidige behov.»

ATTRACT-fondet er åpent for forskere og gründere fra organisasjoner over hele Europa. Innkallingen for forslag er allerede åpen og vil ta imot ideer frem til 31. oktober 2018. Et høytstående, uavhengig forsknings-, utviklings- og innovasjonsutvalg vil evaluere forslag og velge de som skal finansieres basert på en kombinasjon av vitenskapelig betydning, innovasjonsberedskap og potensiell samfunnsmessig innvirkning. De utvalgte forslagene vil bli annonsert tidlig i 2019.

De 170 prosjektene finansiert av ATTRACT vil ha ett år på å utvikle ideene sine. I løpet av denne fasen vil forretnings- og innovasjonseksperter fra ATTRACT Project Consortium fra Aalto University, EIRMA og ESADE Business School hjelpe prosjektledere med å utforske hvordan deres banebrytende teknologi kan omdannes til innovasjoner med sterkt markedspotensial.

De fleste vitenskapelige fremskritt, tekniske applikasjoner, kommersielt verdifulle produkter og bedrifter som retter seg mot nye samfunnsutfordringer, er avhengig av deteksjons- og avbildningsteknologi på en eller annen måte. Banebrytende innovasjoner som kommer fra ATTRACT, vil utløse transformasjoner som vil få reell innvirkning på folks liv.

Eksempler på fremtidige applikasjoner for samfunnet kan omfatte: Bærbare skannere for behandling av polikliniske pasienter; sensorer for å hjelpe synshemmede med å navigere lettere i verden; nettverk av sensorer for å gjøre landbruket mer produktivt og mindre energiintensivt; smartere bruk av overvåking og dataanalyse for å gjøre fabrikker mer effektive; bedre former for nettbasert læring; og nye måter å overvåke klimaendringer på.

Ledet av European Organization for Nuclear Research (CERN), involverer ATTRACT-initiativet European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Southern Observatory (ESO), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto University, European Industrial Research Management Association (EIRMA) og ESADE. Initiativet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Mer informasjon

ATTRACT er et banebrytende initiativ som samler Europas grunnleggende forsknings- og industrisamfunn for å lede den neste generasjonen av detekterings- og avbildningsteknologier. Finansiert av EUs Horizon 2020-program, har prosjektet som mål å bidra til å revolusjonere Europas økonomi og forbedre folks liv ved å skape produkter, tjenester, bedrifter og jobber. Mer informasjon er tilgjengelig på www.attract-eu.com.

Detaljert deteksjons- og avbildningsteknologi er hjørnesteinen innen flere industrisektorer, inkludert informasjon- og kommunikasjonsteknologi, energi, prosessindustri, produksjon, luftfart, medisin, robotteknologi, verdensrommet og transport. Disse teknologiene driver et årlig marked på over 100 milliarder kroner (Frost & Sullivan Report, «Top Technologies in Sensors & Control»).

  • Markedet for medisinsk bildebehandling og strålingsdetektorer er verdt 21 milliarder euro i året.
  • Satellittbilder er et marked på 2 milliarder euro, og forventes å oppleve en samlet årlig vekst på 14,2 % fra 2018 til 2023.
  • Åpne data kan låse opp over 2,7 trillioner euro i verdier.
  • IKT-sektoren representerer 4 % av EUs BNP, og inkluderer teknologier som avansert produksjon, robotarmer, fjernsensorer og optomekaniske montasjer.

Europeisk forskning utmerker seg allerede på disse områdene. Tilgangen på ATTRACT-finansiering vil akselerere utviklingen av banebrytende løsninger, samt forbedre Europas avkastning på sin vitenskapelige investering ved å fange interessene til private investorer – engelinvestorer, risikokapitalforetak og bedriftsinvestorer. ATTRACT vil også skape flere måter for privat investering å kunne bli involvert i de resulterende bedriftene, og dermed skape økonomisk vekst i årene som kommer.

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile og med Australia som en strategisk partner. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope og det verdensledende Very Large Telescope Interferometer, samt de to kartleggingsteleskopene VISTA som observerer i infrarødt og VLT Survey Telescope som observerer i synlig lys. ESO er også en viktig partner i to fasiliteter ved Chajnantor, APEX og ALMA, som er nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge Extremely Large Telescope (ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som ser opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Maria Hammerstrøm (oversetter & norsk pressekontakt)
Universitetet i Oslo
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser
Science|Business
Tlf.: + 32 489 095 044
E-post: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Research Impact Manager
ESADE Business School
Tlf.: +34 690 957 506
E-post: anna.alsina@esade.edu

Lars Lindberg Christensen
Head of the education and Public Outreach Department
European Southern Observatory
Tlf.: +49 89 320 06 761
Mob.: +49 173 38 72 621
E-post: lars@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1829 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1829nb
Type:Unspecified : Technology

Bilder

Banebrytende deteksjons- og avbildningsteknologi
Banebrytende deteksjons- og avbildningsteknologi