Vitenskapsarkiv

Vitenskapsarkiv

Science Archive Operation Group mottar og videreformidler ESO- og HST-data og tilbyr moderne brukerstøtte.

Archive Operations RoomÅrlig distribuerer ESO rundt 200 terabyte (TB) med offentlig tilgjengelige data. Per oktober 2017 inneholder arkivet totalt omkring 44,8 millioner filer på 1,01 petabyte (PB) og den årlige økningen er ca. 131 TB. Dette kommer snart til å endre seg drastisk – med en faktor 10 eller der omkring. VISTA-teleskopet (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) med sitt nær-infrarøde kamera vil nemlig alene produsere rundt 150 TB med data hvert eneste år.

ALMAs vitenskapsarkiv består av rundt 20,8 millioner filer på 416 TB, med en årlig økning på rundt 200 TB. ALMA leverer også rundt 200 TB per år til eksterne brukere.

ESOs store databaseservere koordineres mellom Tyskland og Chile. Teknologien og kompleksiteten er i samme klasse som systemene til store kommersielle foretak, slik som det internasjonale bankvesenet.

Det digitale univers

Store gjennombrudd innen teleskop-, detektor- og datateknologi gjør at astronomiske observasjonsprosjekter nå produserer enorme mengder bilder, spektra og kataloger. Dataene dekker hele himmelen på alle bølgelengder fra gamma- og røntgenstråling, via synlig og infrarødt lys, til de lange radiobølgene.

Ved å gjøre de store datamengdene i dette 'digitale universet' lett tilgjengelig, gjør astronomene det nå mulig å gjøre nye oppdagelser. Disse teknikkene bruker grid-konseptet innen distribuert IT, med sømløs og intuitiv tilgang til dataene gjennom det vi kan kalle «virtuelle observatorier».

På samme måte som ekte observatorier har sine unike teleskoper og astronomiske instrumenter, består et virtuelt observatorium av datasentra som tilbyr ulike typer datasett, programvare og prosesseringsverktøy.

Dette globale, brukerbaserte initiativet utvikles på verdensbasis i regi av International Virtual Observatory Alliance (IVOA) og i Europa gjennom EURO-VO-prosjektet.

Virtuelle observatorier har allerede vist hvor effektive de kan være, f.eks. ved å oppdage 31 nye kvasarkandidater i de eksisterende GOODS-dataene (Great Observatories Origins Deep Survey). Dette er en firedobling i forhold til det opprinnelige tallet. Oppdagelsen innebærer at kartleggingen av supermassive sorte hull hittil har undervurdert forekomstene med minst en faktor to og kanskje så mye som en faktor fem (se ESOs pressemelding eso0418).