De første objektene i universet

Artist impression of the ELTVed å undersøke de aller fjerneste objekter vil ELT hjelpe astronomene å forstå hvordan de første objektene ble dannet: urstjerner, urgalakser og svarte hull. Studier av ekstreme objekter som sorte hull vil dra nytte av ELT når det gjelder å få bedre innsikt i de tidsavhengige fenomenene som er knyttet til de forskjellige prosessene som foregår rundt kompakte objekter.

ELT er konstruert for å gjøre detaljerte undersøkelser av de første galakser og følge deres utvikling gjennom kosmisk tid. Observasjoner av disse tidlige galaksene vil gi ledetråder som vil hjelpe oss å forstå hvordan disse objektene dannes og utvikler seg. I tillegg vil ELT være et enestående redskap for å lage en oversikt over hvordan innholdet av de ulike grunnstoffene i universet endrer seg med tiden, og for å forstå stjernedannelseshistorien i galakser.

Et av de mest spennende målene for ELT er muligheten for å direkte måle akselerasjonen til universets utvidelse. En slik måling vil ha stor innflytelse på vår forståelse av universet. ELT skal også lete etter mulige tidsvariasjoner i de fundamentale fysiske konstanter. En utvetydig avsløring av slike endringer vil få omfattende konsekvenser for vår forståelse av fysikkens grunnleggende lover.