ELT i tall

  • Hovedspeilets diameter: 39 meter
  • Lyssamlende areal: 978 kvadratmeter


Artist impression of the ELT

39 meter i diameter

Med et hovedspeil på 39 meter i diameter vil dette bli verdens største teleskop beregnet for synlig lys. Det vil være fire–fem ganger større enn de beste nåværende fasiliteter av denne typen og samle rundt 15 ganger mer lys. Det vil også være betydelig større enn de to andre ekstremt store teleskopene som er under planlegging, nemlig Thirty-Meter Telescope og Giant Magellan Telescope.

Nesten 800 speilsegmenter

Det er ikke mulig å bygge et så stort speil i et stykke. I stedet skal det 39 meter store hovedspeilet settes sammen av 798 sekskantede segmenter. Hvert av disse speilsegmentene er 1,4 meter brede og 5 cm tykke. Hele konseptet tar utgangspunkt i moduler, der delene framstilles i stort antall slik at kostnadene holdes nede. Kun med denne framgangsmåten er det mulig å bygge ELT innenfor et begrenset budsjett.