Å finne et hjem

Artist impression of the ELTEt ekstraordinært teleskop fortjener et ekstraordinært observasjonssted. Det er derfor lagt ned stor innsats i å finne det best egnede hjem for ELT. Stikkord er høyt og tørt, slik at observasjonene påvirkes så lite som mulig av jordatmosfæren. Utvelgelseskomiteen, ELT Site Selection Advisory Committee, har nøye gransket aktuelle steder i Argentina, Chile, Marokko og Spania. Lignende undersøkelser er også foretatt av et annet team i forbindelse med Thirty-Meter Telescope (TMT). Stedene som testes i forbindelse med TMT, ligger i Nord- og Sør-Amerika. Ut fra effektivitetshensyn er disse utelatt fra ELT-studien, men alle data deles gruppene imellom.

2.–3. mars 2010 leverte ELTs utvelgelseskomité en rapport til ESO-rådet. Den bekreftet at alle de mest aktuelle stedene – Armazones, Ventarrones, Tolonchar og Vizcachas i Chile samt den spanske øya La Palma på Kanariøyene – hadde meget gode forhold for astronomiske observasjoner. Hvert av stedene hadde også sine spesielle fordeler. Den tekniske rapporten slo likevel fast at Cerro Armazones, i nærheten av Paranal, utmerket seg klart. Dette fjellet hadde alt i alt de beste atmosfæriske forhold, i tillegg til at driften av ELT kunne integreres med ESOs eksisterende Paranal-observatorium.

Cerro Armazones er et fjell 3046 moh. sentralt i den chilenske Atacamaørkenen. Stedet ligger om lag 130 km sør for byen Antofagasta og rundt 20 km fra Paranal hvor ESOs Very Large Telescope holder til.

26. april 2010 bestemte ESO-rådet at Cerro Armazones blir tilholdssted for ELT.

13. oktober 2011 undertegnet ESO og den chilenske regjering en avtale der Chile donerer et 189 km2 stort landområde rundt Cerro Armazones slik at ELT kan bygges. Avtalen inkluderte også en konsesjon for 50 år vedrørende de omkringliggende områder.

27. oktober 2013 overleverte Chiles president Sebastián Piñera signerte juridiske dokumenter som slår fast at den chilenske regjering har overført overnevnte landområder ved Cerro Armazones til ESO.

Linker

  • Bilder av de potensielle tilholdsstedene for ELT
  • Videoer av de potensielle tilholdsstedene for ELT