Framveksten av kosmisk støvkorn i skiven rundt den brune dvergen ISO-Oph 102

Steinplaneter antas å dannes ved at det som opprinnelig er mikroskopiske partikler i støvskiven rundt en stjerne, kolliderer og kittes sammen. Disse ørsmå kornene, kalt kosmisk støv, minner om svært fin sand eller sot. Ved hjelp av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har astronomer for første gang oppdaget at de ytre delene av en støvete skive omkring en brun dverg – et stjernelignende objekt som er for lite til å kunne lyse som en vanlig stjerne – også inneholder millimeterstore partikler av den typen man finner i tettere skiver rundt nyfødte stjerner. Det overraskende funnet utfordrer teorier om hvordan steinplaneter på størrelse med Jorda dannes. Det kan hende steinplaneter er enda mer vanlige i universet enn forventet.

Denne videoen starter med et stort panorama av Melkeveien i synlig lys, før vi zoomer inn mot stjernedannelsesregionen Rho Ophiuchi og så den brune dvergen ISO-Oph 102, eller Rho-Oph 102. Deretter kommer en kunstnerisk framstilling av skiven med materiale omkring den brune dvergen. Etter å ha zoomet kraftig inn på skiven, ser vi hvordan små støvkorn kolliderer og kitter seg sammen til større partikler.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org)/Digitized Sky Survey 2 Music: movetwo

Om videoen

ID:eso1248a
Språk:nb
Publiseringsdato:30. november 2012 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1248
Spilletid:01 m 18 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large

Stor QuickTime
20,0 MB

Medium

Video-podcast
14,9 MB

Small

Liten Flash
6,8 MB

For Broadcasters