Kunstnerisk framstilling støvkornene i skiven rundt en brun dverg

Steinplaneter antas å dannes ved at det som opprinnelig er mikroskopiske partikler i støvskiven rundt en stjerne, kolliderer og kittes sammen. Disse ørsmå kornene, kalt kosmisk støv, minner om svært fin sand eller sot. Ved hjelp av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har astronomer for første gang oppdaget at de ytre delene av en støvete skive omkring en brun dverg – et stjernelignende objekt som er for lite til å kunne lyse som en vanlig stjerne – også inneholder millimeterstore partikler av den typen man finner i tettere skiver rundt nyfødte stjerner. Det overraskende funnet utfordrer teorier om hvordan steinplaneter på størrelse med Jorda dannes. Det kan hende steinplaneter er enda mer vanlige i universet enn forventet.

Denne kunstneriske framstillingen viser først en skive med materiale omkring en brun dverg, for deretter å zoome kraftig inn på skiven for å illustrere hvordan små støvkorn kolliderer og kitter seg sammen til større partikler.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO) Music: movetwo

Om videoen

ID:eso1248b
Språk:nb
Publiseringsdato:30. november 2012 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1248
Spilletid:48 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large

Stor QuickTime
12,5 MB

Medium

Video-podcast
8,9 MB

Small

Liten Flash
3,7 MB

For Broadcasters