Skjematisk framstilling av gravitasjonslinsing av fjerne, stjernedannende galakser

Illustrasjonen viser hvordan lys fra en fjerntliggende galakse forvrenges av gravitasjonsfeltet til en nærmere forgrunnsgalakse. Forgrunnsgalaksen opptrer som en linse og gjør at den fjerne kilden framstår forvridd, men mer lyssterk. Resultatet av  gravitasjonslinseeffekten er karakteristiske buer og ringer av lys kalt Einstein-ringer. Analyser av forvrengningen avslører at enkelte av de fjerne, stjernedannende galaksene lyser like sterkt som 40 billioner soler, og at gravitasjonslinsingen har forsterket dette opptil 22 ganger.

Kilde:

ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calçada (ESO), Y. Hezaveh et al.

Om videoen

ID:eso1313a
Språk:nb
Publiseringsdato:13. mars 2013 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1313
Spilletid:28 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large


Medium

Video-podcast
4,6 MB

Small

Liten Flash
2,6 MB

For Broadcasters