Livsløpet til en sollignende stjerne

Denne 3D-animasjonen gir en oversikt over livsløpet til en sollignende stjerne, fra fødselen til rød kjempe-stadiet. Til venstre sees stjernen som en protostjerne. Den er ikke ferdig utviklet og omgis av en støvete skive. Etter hvert utvikler den seg til en ekte stjerne som Sola. Etter å ha tilbragt mesteparten av livet i dette stadiet, blir den en såkalt rød kjempe.

Videre vil stjernen støte sine ytre gasslag ut i rommet og danne en planetarisk tåke. I midten ligger stjernens kompakte kjerne tilbake. Den kalles en hvit dverg og vil over millioner av år sakte, men sikkert miste sin opplagrede varme.

På tidslinjen kan man se hvor Sola og soltvillingene 18 Scorpii og HIP 102152 er i sine livsstadier. Solas alder er 4,6 milliarder år, mens 18 Scorpii er 2,9 milliarder år gammel. HIP 102152, den eldste soltvilling man i dag kjenner til, er rundt 8,2 milliarder år gammel. Ved å studere HIP 102152 kan astronomer få innblikk i vår egen sols framtid.

Merk at fargene i animasjonen er omtrentlige og at de relative størrelser ikke er korrekte. Stjernen kan på protostjernestadiet (til venstre) og på rød kjempe-stadiet (til høyre) være henholdsvis ca. 2000 og 100 ganger større enn vår egen sol.

Kilde:

ESO/M. Kornmesser

Om videoen

ID:eso1337a
Språk:nb
Publiseringsdato:28. august 2013 15:30
Relaterte pressemeldinger:eso1337
Spilletid:31 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large


Medium

Video-podcast
5,2 MB

Small

Liten Flash
2,8 MB

For Broadcasters


Se også