Numerisk simulering av mulige overflatetemperaturer på Proxima b (synkron/bundet rotasjon)

Videoen viser en numerisk simulering av mulige overflatetemperaturer på Proxima b utført med et program kalt Planetary Global Climate Model utviklet av Laboratoire de Météorologie Dynamique. I simuleringen antar man at planeten har en jordlignende atmosfære og at den er dekket av hav – den prikkete og noe ujevne linjen angir grensen mellom flytende og frosset vann. Man har sett på to ulike modeller for planetens rotasjon. Denne videoen viser planeten i såkalt synkron eller bundet rotasjon (analogt til Jordas måne) slik det ville sett ut for en fjern observatør.

En annen mulighet er at planeten er låst i såkalt 3:2-resonans, dvs. den gjør tre rotasjoner rundt sin egen akse i løpet av to omløp rundt moderstjernen.

To forskningsartikler som drøfter hvorvidt Proxima b er beboelig eller ikke, er tilgjengelige på proximacentauri.info.

Kilde:

M. Turbet/I. Ribas/ESO

Om videoen

ID:eso1629g
Språk:nb
Publiseringsdato:24. august 2016 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1629
Spilletid:17 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:Proxima b, Proxima Centauri
Type:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System

HD


Medium

Video-podcast
4,2 MB

For Broadcasters