Numerisk simulering av mulige overflatetemperaturer på Proxima b (3:2-resonans)

Videoen viser en numerisk simulering av mulige overflatetemperaturer på Proxima b utført med et program kalt Planetary Global Climate Model utviklet av Laboratoire de Météorologie Dynamique. I simuleringen antar man at planeten har en jordlignende atmosfære og at den er dekket av hav – den prikkete og noe ujevne linjen angir grensen mellom flytende og frosset vann. Man har sett på to ulike modeller for planetens rotasjon. Denne videoen viser planeten i såkalt 3:2-resonans – dvs. den gjør tre rotasjoner rundt sin egen akse i løpet av to omløp rundt moderstjernen – slik det ville sett ut for en fjern observatør.

En annen mulighet er at planeten har såkalt synkron eller bundet rotasjon, slik Månen har rundt Jorda.

To forskningsartikler som drøfter hvorvidt Proxima b er beboelig eller ikke, er tilgjengelige på proximacentauri.info.

Kilde:

ESO

Om videoen

ID:eso1629h
Språk:nb
Publiseringsdato:24. august 2016 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1629
Spilletid:17 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Medium

Video-podcast
4,3 MB

For Broadcasters