Supermassivt sort hull river stjerne i stykker (simulering)

Simuleringen viser hvordan en stjerne slites i stykker av de kraftige tidevannskreftene fra et supermassivt sort hull. Stjernen «spagettifiseres» og danner etter noen runder en akkresjonsskive rundt det sorte hullet. Forskere tror den ekstremt lyssterke kilden ASASSN-15lh oppstod på denne måten.

Kilde:

ESO, ESA/Hubble, N. Stone, K. Hayasaki

Om videoen

ID:eso1644b
Språk:nb
Publiseringsdato:12. desember 2016 17:00
Relaterte pressemeldinger:eso1644
Spilletid:50 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Medium

Video-podcast
11,0 MB

For Broadcasters