Sammenligning av eksplosiv hendelse i Orion sett med ALMA og VLT

Denne videosekvensen sammenligner et nytt ALMA-bilde av en eksplosiv hendelse i et stjernedannende område i Orion, med et infrarødt bilde tatt av kameraet HAWK-1 på ESOs Very Large Telescope.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/J. Bally/H. Drass et al. Music: Johan B. Monell

Om videoen

ID:eso1711c
Språk:nb
Publiseringsdato:7. april 2017 15:00
Relaterte pressemeldinger:eso1711
Spilletid:31 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:OMC
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
7,2 MB

For Broadcasters