Panorer over Hubble Ultra Deep Field sett av MUSE

Dette fargebildet viser Hubble Ultra Deep Field-regionen observert med MUSE-instrumentet på ESOs Very Large Telescope. Hubble Ultra Deep Field er et lite, men mye studert område i stjernebildet Smelteovnen. Men dette bildet gir bare en delvis oversikt over rikdommene som finnes i MUSE-dataene, som også gir et spektrum for hver piksel i bildet. Dette datasettet har gjort det mulig for astronomer å måle avstander for langt flere av disse galaksen enn tidligere – totalt 1600 – samt finne ut mye mer om hver av dem. Det ble overraskende funnet 72 nye galakser som ikke hadde blitt sett i bildene tatt med Hubbleteleskopet (NASA/ESA).

Kilde:

ESO/MUSE HUDF collaboration

Om videoen

ID:eso1738c
Språk:nb
Publiseringsdato:29. november 2017 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1738
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:Hubble Ultra Deep Field
Type:Early Universe : Cosmology : Morphology : Deep Field

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
7,9 MB

For Broadcasters


Se også