Fly gjennom MUSE-data av Hubble Ultra Deep Field

Fly gjennom HUDF-feltet sett av MUSE. Avstander til galaksene er hentet fra en kombinasjon av spektroskopiske målinger gjort med MUSE og ytterligere estimater fra 3DHST-undersøkelsen ved hjelp av Hubbleteleskopet (NASA/ESA).

Kilde:

ESO/Mark Swinbank, Institute for Computational Cosmology, Durham University

Om videoen

ID:eso1738d
Språk:nb
Publiseringsdato:29. november 2017 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1738
Spilletid:01 m 00 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Type:Early Universe : Cosmology : Morphology : Deep Field

HD


Medium

Video-podcast
12,2 MB

For Broadcasters