Datasimulering av stjernedannelse i MACS 1149-JD1

Denne videoen viser den sannsynlige historien med stjernedannelse i galaksen MACS1149-JD1. Gassen som eksisterte i det tidlige universet blir trukket sammen av sine egne gravitasjonskrefter og danner filamentære strukturer, hvor tettheten øker i krysningspunktene mellom ulike filamenter. Rundt 200 millioner år etter big bang tennes den aktive stjernedannelsen i regionene med høy tetthet, som fører til dannelsen av galakser. Gassen i galaksen blåses vekk av stjernevinder og supernovaer. Deretter går gassen tilbake til galaksen og forårsaker nok et utbrudd av stjernedannelse.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Om videoen

ID:eso1815c
Språk:nb
Publiseringsdato:16. mai 2018 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1815
Spilletid:33 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:MACS1149-JD1
Type:Early Universe : Galaxy

HD


Medium

Video-podcast
7,6 MB

For Broadcasters