Animasjon som viser den forventede og målte bane til ‘Oumuamua

Denne animasjonen viser banen til det interstellare objektet ‘Oumuamua gjennom solsystemet. Nylige observasjoner av ‘Oumuamuas flyvebane viser at objektet ikke beveger seg slik som celest mekanikk forutsier – kursen er litt annerledes.

Forskere tror at ‘Oumuamua holder på å lufte ut materiale fra overflaten på grunn av solvarme, som kan være en forklaringen på den uventede endringen i hastighet. Ettersom utgassing er en oppførsel som er typisk for kometer, mener teamet at ‘Oumuamuas tidligere klassifisering som en interstellar asteroide må korrigeres.

Kilde:

NASA/JPL-Caltech

Om videoen

ID:eso1820f
Språk:nb
Publiseringsdato:27. juni 2018 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1820
Spilletid:17 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:1I/2017 U1 (‘Oumuamua)
Type:Milky Way : Interplanetary Body : Comet

HD


Medium

Video-podcast
1,3 MB

For Broadcasters