Plasseringen til Hygiea i solsystemet

Denne animasjonen viser hvor Hygieas bane er i solsystemet vårt. I likhet med Ceres, er Hygiea i asteroidebeltet, som ligger mellom banene til Mars og Jupiter. Mens Hygiea ble antatt å være en asteroide, har nye observasjoner med SPHERE-instrumentet på VLT avslørt at Hygiea er sfærisk i form, noe som betyr at den kan omklassifiseres til en dvergplanet. Dette ville gjøre den til den minste dvergplaneten i solsystemet vårt.

Kilde:

Om videoen

ID:eso1918b
Språk:nb
Publiseringsdato:28. oktober 2019 17:00
Relaterte pressemeldinger:eso1918
Spilletid:30 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Navn:Hygiea
Type:Solar System : Interplanetary Body : Dwarf planet

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
7,8 MB

For Broadcasters