Kunstnerisk framstilling støvkornene i skiven rundt en brun dverg
Framveksten av kosmisk støvkorn i skiven rundt den brune dvergen ISO-Oph 102